Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Informasjonsforvalter

Vil du være med på å digitalisere og integrere informasjon?

EtterretningstjenestenOslo12. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

For spørsmål

+47 230 95 668

Nøkkelord

PythonMySQLSikkerhetsklarering

Etterretningstjenesten utvikler kontinuerlig interne analyseprosesser og tekniske løsninger som understøtter arbeidet. Som informasjonsforvalter skal du være et bindeledd mellom flerkildeanalytikere og fageksperter på den ene siden og tekniske utviklingsmiljøer på den andre siden.

Du kommer til å jobbe inn i flere tverrfaglige team der det overordnede målet er helhetlig og styrt utvikling av prosesser og verktøy.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å forvalte verdiskapningen i avdelingen samt å understøtte administrative og operative prosesser. Dette vil innebære å videreutvikle, herunder optimalisere og integrere verktøy innenfor informasjons- og analysestøtte. Du vil også jobbe med å understøtte prosesser ved å anvende din tekniske kompetanse til å forbedre og tilpasse data- og informasjonsgrunnlaget.
IM er en ressursperson på digitale systemer som benyttes i seksjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Systematisere og tilgjengeligjøre data og informasjon for operativ anvendelse.
 • Følge opp og kvalitetssikre utgående etterretninger til relevante mottakere.
 • Skape synergieffekter ved dataintegrasjon og dataflyter på tvers av verktøy.
 • Vedlikehold av nettsider.
 • Bidra til digitalisering ved å videreformidle brukerbehov samt understøtte innføring av nye verktøy.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Dokumentert erfaring med digitalisering av manuelle prosesser og arbeidsflyter
 • Dokumentert erfaring med integrasjon og dataflyt mellom ulike plattformer og applikasjoner
 • Erfaring med dataprosessering, konvertering og tilgjengeliggjøring av data
 • Grunnleggende programmeringsferdigheter innen relevante språk, f.eks. Python og MySQL

Det er ønskelig med:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Kjennskap til samhandlingsplattformer, f.eks. Sharepoint og Atlassian
 • Confluence-porteføljen
 • Kunnskap om god informasjonsforvaltningspraksis
 • Etterretningsrelevant erfaring.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.
Spesifikt ønsker vi:

 • Løsningsorientert
 • Kreativ
 • Strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å skaffe helhetsoversikt og virksomhetsforståelse

Vi tilbyr

Overingeniør (kode 1087)
Lønn:
kr 635 400 – 745 000(lønnstrinn 65-74) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist12. januar 2024

Kontaktperson

For spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.