Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Informasjonsarkitekt dataplattform

Vil du være med på å skape verdi av data?

Statens vegvesenTrondheim og/eller Oslo1. mai 2023
Søk her

Statens vegvesen samler i dag inn store mengder informasjon om transportsystemet. Vi møter mange forventinger og krav fra myndigheter og omverden om å bruke og dele dataene som samles inn. Framover vil datavolumene øke, og vår ambisjon er å lage den digitale veien og videreutvikle intelligente transportsystemer (ITS). Vi satser nå sterkt på data som en strategisk ressurs, og har opprettet en egen avdeling for Data, innsikt og analyse som skal være en pådriver for en data- og innsiktsdrevet virksomhet.

Er du faglig oppdatert og interessert i å utvikle vår praksis for informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering? Da kan dette være stillingen for deg!

Fagområdet data governance er en del av enhetens ansvarsområde. Som vår nye informasjonsarkitekt dataplattform vil du jobbe i et tverrfaglig team som vil være et «center of excellence» for data governance i etaten og for dataplattformen. Teamet har et helhetlig ansvar for at etatens data forvaltes på en god måte gjennom hele livsløpet, og skal blant annet lage og utvikle rammeverk, metoder, prinsipper og retningslinjer for data governance, data ierskap, datakvalitet, interoperabilitet, begrepsforvaltning og informasjonsarkitektur mv.

Avdeling for Data, innsikt og analyse er under oppbygging og det må forventes at arbeidsoppgaver og organisering kan endres over tid. Kontorsted for stillingen vil være i Trondheim eller Oslo.

Arbeidsoppgaver for stillingen

 • Etablere og forvalte praksis for informasjonsarkitektur og informasjonsmodeller på konseptuelt og logisk nivå for dataplattform.
 • Etablere prinsipper, retningslinjer og metode for informasjonsmodellering og informasjonsflyt på dataplattformen og påse etterlevelse for brukere av dataplattformen
 • Gjennomføre opplæring av sentrale dataplattformteam og fyrtårn team i informasjonsmodellering.
 • Koordinere og støtte brukerne av plattformen i den løpende dialogen med IT og forretning for å sikre korrekt implementasjon av informasjonsmodeller på dataplattformen.
 • Bidra til etablering og standardisering av begrepsbruk og begrepsdefinisjoner på tvers av organisasjonen
 • Støtte relevante produktområder med informasjonsarkitektur
 • Bidra til å øke kompetanse og bygge kultur for informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering i arkitekturmiljøene i etaten

Kvalifikasjonskrav

 • Du har relevant høyere utdanning på masternivå. Omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har erfaring med informasjonsmodellering til datadeling, analyse og rapportering, masterdata, systemutvikling eller lignende.
 • Erfaring med bruk av modelleringsverktøy og modelleringsteknikker som Archimate, BPM, UML, dimensjonsmodellering eller lignende.
 • Erfaring med utvikling av dataplattformer/datavarehus og BI-løsninger er en fordel.
 • Stillingen krever også at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, spesielt knyttet til enkel formidling av tekniske budskap
 • er trygg, motivert og villig til å utvikle deg i rollen
 • er god til å finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, samtidig som du evner å prioritere og sette mål
 • trives med å jobbe i tverrfaglige team og ha fokus på å veilede og gi råd

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Trondheim eller Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne vår samarbeidspartner på rekruttering i Jefferson Wells Herman Lund Nordli tlf. 921 29 120 eller fagdirektør i Statens vegvesen Bjørn Broum tlf. 900 22 715.

Stillingsinfo

Frist1. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.