Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Informasjonsarkitekt

Vil du være med på å skape verdi fra data? Statens vegvesen forsterker data governance-teamet!

Statens vegvesenOslo eller Trondheim5. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Unn E. Huse

Fagansvarlig for data governance

+47 930 27 348

Vegdirektoratet søker to informasjonsarkitekter!

Statens vegvesen samler i dag inn store mengder informasjon om transportsystemet. Vi står overfor stadig flere forventninger og krav fra myndigheter og samfunnet om å bruke og dele disse dataene. I fremtiden vil datavolumene øke, og mobilitets-, trafikksikkerhets- og fremkommelighetsdata vil bli en enda viktigere del av dataøkosystemet innenfor en utvidet samferdselssektor og intelligente transportsystemer (ITS). Vi satser sterkt på data som en strategisk ressurs, og har opprettet en egen enhet for Data, innsikt, analyse (DIA) som skal være en pådriver for en data- og innsiktsdrevet virksomhet. Nå tar vi satsningen et skritt videre og bygger opp en egen avdeling for data governance i DIA.

Vi har nå behov for informasjonsarkitekter som ønsker å være med på å etablere informasjonsarkitektur som praksis i etaten. Som en av våre nye informasjonsarkitekter vil du jobbe i et tverrfaglig team som vil være et "center of excellence" for data governance i etaten. Avdelingen har et helhetlig ansvar for å forvalte etatens data på en god måte gjennom hele livssyklusen. Vi skal blant annet utvikle rammeverk, metoder, prinsipper og retningslinjer for data governance, dataeierskap, datakvalitet, interoperabilitet, begrepsforvaltning og informasjonsarkitektur. Samarbeid med ulike interessenter for å identifisere og forstå deres behov og krav til informasjonsarkitektur, er vesentlig for at vi skal kunne lykkes med våre ambisjoner. Vi vil legge til rette for deltagelse i relevante fora og nettverk slik at du kan holde deg oppdatert på beste praksis innen informasjonsarkitektur.

Avdeling for data governance er under oppbygging, og arbeidsoppgaver og organisering kan endres over tid. Kontorsted for stillingene vil være i Trondheim eller Oslo.

Er du den vi ser etter?

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingene:

 • Etablere og forvalte informasjonsarkitektur og informasjonsmodeller på konseptuelt og logisk nivå i etaten
 • Etablere prinsipper, retningslinjer og metode for informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering og følge opp etterlevelse
 • Utvikle og vedlikeholde dokumentasjon for informasjonsarkitekturen og informasjonsmodellene
 • Analysere eksisterende informasjonsarkitektur og identifisere forbedringsmuligheter
 • Veilede og støtte prosjekter og produktområder i utvikling og implementering av informasjonsarkitektur
 • Bidra til opplæring og kompetanseutvikling innen informasjonsarkitektur for etatens arkitektmiljøer

Du vil gjennom informasjonsarkitekturen bidra til å sikre god datakvalitet og standardisering av begrepsbruk og begrepsdefinisjoner på tvers av organisasjonen.

Kompetansekrav

Du har relevant høyere utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant erfaring fra aktuelle fagområder kan kompensere for utdanningskravet. Stillingen krever også at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

For å lykkes i rollen er det en fordel om du har erfaring med

 • utvikling og implementering av informasjonsarkitektur og informasjonsmodeller på konseptuelt og logisk nivå
 • arkitekturarbeid i store, komplekse virksomheter, gjerne fra offentlig sektor
 • modelleringsverktøy og modelleringsteknikker som Archimate, BPM, UML
 • bruk av beste praksis og metoder innen informasjonsarkitektur
 • analyse av komplekse informasjonsbehov
 • dataanalyse og datadrevet beslutningstaking

Vi legger vekt på at du

 • er analytisk anlagt, og har evnen til å presentere komplekse problemstillinger og målbilder på en lettfattelig måte
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er trygg, motivert og villig til å utvikle deg i rollen
 • er god til å finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, samtidig som du evner å prioritere og sette mål
 • trives med å jobbe i tverrfaglige team, og å veilede og gi råd

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i nye lokaler i Trondheim eller Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingene?

Kontakt gjerne fagansvarlig for data governance Unn E. Huse tlf.+47 930 27 348.

Stillingsinfo

Frist5. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Unn E. Huse

Fagansvarlig for data governance


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.