Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

IKT DevOps

Kan du hjelpe oss å utvikle vår sky-plattform?

EtterretningstjenestenOslo2. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Fagperson

+47 230 94 102

Vi søker deg som ønsker å være med på å videreutvikle, forvalte og sette ditt preg på vår skyplattform. Du vil ta del i å opprettholde kontakt med virksomheten og ta imot deres krav og oppdrag, og hjelpe andre å ta plattformen vår i bruk. Vi ser etter deg som kan se kundens hverdag i et større bilde, og som er motivert til å innføre verktøy som kan bidra til å etablere god kultur og best practices for våre utviklere.

Vårt oppdrag er stort og variert, og vi er derfor ute etter deg som kan levere innenfor deler av spektret av våre arbeidsoppgaver.

Software as a Service (SaaS): Her fokuserer vi på å levere en god brukeropplevelse for våre utviklere, gjennom å automatisere CI/CD, verktøy og self-service for tjenester som er populære blant våre brukere. Vi skal også levere fellestjenester som GitLab, chatte-verktøy, pakkebrønner og hjelpe våre utviklere med å levere programvare på vår plattform.

Platform as a Service (PaaS): Her ønsker vi å levere en plattform basert på Kubernetes og Linux og skal automatisere utrulling av plattform og relaterte tjenester. Dette skjer i tett samarbeid med SaaS-laget, og arbeidsoppgaver kan oppleves å flyte litt mellom lagene.

I begge lagene går en stor del av hverdagen til teknisk tilretteleggelse, støtte og opplæring. Du må ta stilling til hvordan en arbeidsflyt skal se ut i et airgapped miljø og jobbe for å forminske innvirkningen dette har på våre kunders arbeidshverdag. For oss er dine aller viktigste egenskaper en sterk interesse for faget og lærevilje, så denne stillingen passer like godt for nyutdannede som den gjør for seniorer innen faget. Du kommer til å jobbe med mye ny teknologi, og vi forventer at alle nyansatte må bruke tid på å utvikle kompetanse innen sitt fagfelt.

Du vil ta del i et autonomt team med dyktige plattform- og verktøyutviklere, som leverer mange tjenester hovedsakelig til utviklere, men også til virksomheten i stort. Rundt deg vil du ha et stort miljø av IT-personell. Du kan påta deg varierte arbeidsoppgaver og oppleve å ha stor frihet i måten oppgaver løses på, og hvordan arbeidshverdagen din ser ut. Her har du også gode muligheter til å forme din egen karriere og kompetanseutvikling.

Er du interessert men i tvil om du er kvalifisert, eller bare nysgjerrig hva jobben går ut på? Ta kontakt, eller bare sende en søknad, vi ønsker å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Automatisere bygging, utrulling og testing av vår infrastrukturplattform, gjennom kode (IaC).
 • Utvikle og vedlikeholde CI/CD pipelines for infrastrukturplattform og programvareutvikling.
 • Koordinere og utføre utvikling av prosess, metode og kultur for automatisert og smidig programvareutvikling (DevOps og CI/CD) i E-tjenesten.
 • Bistå utviklingsteam med deployment av applikasjoner på vår plattform
 • Være bindeledd mellom utviklingsteam og plattform.
 • Utarbeide faglig dokumentasjon og videreformidle kunnskap innen fagområdet.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Overingeniør: Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende eller høyere nivå innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Senioringeniør: Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

For begge stillingskodene:

 • Erfaring med Linux
 • Erfaring med ett eller flere script-språk
 • Erfaring med ett eller flere programmeringsspråk

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring med kontainerorkestreringsløsninger som Kubernetes
 • Kjennskap med følgende teknologier og metodikker:
 • Automatisering og pipeline (CI/CD)
 • Kontainerteknologi
 • Smidig arbeidsmetodikk
 • Backend utvikling

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. Forsvarsloven og Forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Stressmestring: Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

For denne konkrete stillingen krever i tillegg følgende egenskaper:

 • Sikkerhetsbevissthet
 • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 594 500 – 745 000 [Lønnstrinn 61-74] for Overingeniør (kode:1087). Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 708 000 – 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som Senioringeniør (kode:1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist2. april 2024

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.