Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

HR divisjonspartner

Utforsk HR-feltet med Statens vegvesen!

Statens vegvesenMoss21. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Cecilie Konradsen

Avdelingsdirektør Styring

+47 476 79 041

Divisjon Fellesfunksjoner og HR søker en HR divisjonspartner; en fagressurs innen HR faget som også evner det strategiske perspektivet.

Fellesfunksjoner og HR gir administrativ støtte og rådgivning til Statens vegvesens tjenesteproduksjon, og skal dekke funksjoner med tjenester til alle enheter i Statens vegvesen. Divisjonen har i overkant av 300 medarbeidere som er lokalisert over hele landet, med hovedkontor i Moss.

Som vår kollega og HR divisjonspartner er du opptatt av å være med å utvikle menneskene i organisasjonen. Du vil du bistå direktør og øvrig ledelse i utøvelse av arbeidsgiverrollen i divisjonen, og sikre at rollen utøves innenfor det formelle rammeverket og i tråd med etatens felles policy og retningslinjer.

Du vil ha en faglig tung og selvstendig rolle i divisjonen. Du vil være en fagressurs som skal være både rådgiver og strategisk partner.

Stillingen inngår i divisjonens styringsstab. Kontorsted vil være divisjonens hovedkontor i Moss. Noe reisevirksomhet må påregnes. Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, med store påvirkningsmuligheter. Vi vil ha en kollega som er nysgjerrig, selvdreven og som bidrar i lagarbeidet!

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • du vil være divisjonsledelsens strategiske partner innen HR og ansvarlig for implementering av HR-prosesser i divisjonen
 • du vil gi bistand til arbeid med styring, rapportering og strategisk retningsvalg
 • du vil være divisjonsdirektørens stedfortreder som leder for formelle samarbeidsmøter og forhandlinger mv iht hovedavtalen og hovedtariffavtalen, samt det løpende arbeidet knyttet til utvikling av samarbeid og medbestemmelse i divisjonen
 • du vil rådgi og følge opp divisjonens bemanningsstyring
 • du vil være ansvarlig for at divisjonen følger opp etatens lønnspolitikk

Kompetansekrav

 • utdanning fra universitet eller høgskole på hovedfag eller mastergradsnivå. Meget omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • bred erfaring med arbeid innen HR, inkludert samarbeid med avtalepartene (HTA/HA)
 • god digitaliseringskompetanse
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Personlige egenskaper

Du må kommunisere godt med ulike typer mennesker. Du innehar gode samarbeidsevner og er en sterk relasjonsbygger.

Du er selvstendig, engasjert og trygg i rollen. Du jobber strukturert, ser løsninger og har evnen til å ta egne beslutninger. Du tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte. Er du i tillegg den som bidrar til et godt arbeidsmiljø, er du den vi ser etter!

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Styring – Cecilie Konradsen på tlf. 47679041.

Stillingsinfo

Frist21. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Cecilie Konradsen

Avdelingsdirektør Styring


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.