Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Head of Offshore Wind

Vil du bli sentral i utviklingen av norsk havvind-eksport?

Innovasjon NorgeOslo11. juni 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Ole Jan Rimstad

Senior rådgiver i Prime Executive

ojr@primeexecutive.no

Eli Wærum Rognerud

Leder for strategiske eksportsatsinger

Vi søker nå deg som vil hjelpe norsk havvind-industri med å ta en ledende internasjonal posisjon. En drivende og erfaren forretningsutvikler til Innovasjon Norges globale havvind-arbeid.

Rollen som Head of Offshore Wind skal sette strategisk retning for vårt bidrag til den nasjonale eksportsatsingen på området. Dette innebærer tett samarbeid med eksportavdelingens ledelse, prosjektledere, regionkontor, internasjonale kontor og fagavdelinger øvrig.
Rollen skal også fungere som faglig rådgiver for eksportavdelingen og sikre at samtlige strategiske havvindprosjekter i eksportporteføljen har høy faglig kvalitet og god forankring i næringslivet.

Det internasjonale havvind-markedet er i kraftig vekst, og norske aktører har ambisjoner om å ta inntil 20% av det globale markedet. Innovasjon Norge (IN) fikk i april 2023 det formelle oppdraget med å lede den nasjonale eksportsatsingen på havvind. Satsingen medfører blant annet en styrking av Norges og INs internasjonale apparat, kompetanse og markedsføring.

Stillingen tilhører avdeling for strategiske eksportsatsinger og «High Potential Opportunities» (HPO) program, og inngår i et dynamisk og voksende fagmiljø. Du vil rapportere til leder for strategiske eksportsatsinger og kan ha kontorsted i Stavanger eller Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Sette strategisk retning for implementeringen av den nasjonale eksportsatsingen på havvind. Dette innebærer tett koordinering med oppdragsgiver, prosjektstyre, prosjektleder, samt andre interne og eksterne interessenter.
 • Forretningsutvikling, kvalitetssikring og overordnet ledelse av eksisterende og nye prosjekt. Ansvar for overordnet mål- og resultatstyring, samt rapportering på satsingsområdet.
 • Bidra til og videreutvikle både forretningsutvikler-teamet og havvind-teamet i Innovasjon Norge. Dette omfatter fagpersoner og stab både i Norge og internasjonalt som på ulike måter bidrar inn i våre havvind-prosjekter sammen med norsk næringsliv.
 • Representere IN og avdelingen overfor norsk næringsliv, klynger, myndigheter og andre eksterne aktører, inkludert Nasjonalt Eksportråd.
 • Mobilisere og sikre nødvendige bidrag fra næringsliv, interesseorganisasjoner og øvrige aktører i Team Norway, da særlig EksFin og relevante ambassader.
 • Bidra til å utvikle og oppdatere de til enhver tid gjeldende prosjektstyringsverktøy, og sikre at disse brukes aktivt i prosjektene.
 • Holde god oversikt over kundebehov og trender på fagområdet; forstå brukerbehov hos samarbeidspartnere, medarbeidere og andre interessenter.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Solid erfaring innenfor internasjonal forretningsutvikling, fortrinnsvis fra havvind-bransjen. Relevant erfaring fra maritim industri, offshore, olje og gass eller energiomstilling er også positivt.
 • Relevant høyere utdannelse. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Meget god forståelse for driverne i havvind-bransjen og de kommersielle muligheter for norske havvind-aktører internasjonalt.
 • Særdeles god forståelse for kunde- og markedsbehov, og evne til å kommunisere dette. Det forutsettes svært god kjennskap til relevante næringsaktører og nettverk. Kunnskap om, og erfaring fra, internasjonal forretningsutvikling på tvers av verdikjeder og i konsortier er en fordel.
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og -styring, gjerne i komplekse prosjekt/matrise.
 • God forståelse for INs samfunnsoppdrag og virkemiddelapparatets rolle i å fremme norsk næringsliv internasjonalt.

Personlige egenskaper

 • Strategisk, forretnings- og kundeorientert.
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for rollen. Du bør være genuint opptatt av utvikling av mennesker og kunne bygge team, utvikle og motivere medarbeidere og eksterne partnere.
 • Pådriver, resultatorientert og strukturert – tar ansvar og får ting gjort.
 • Relasjons- og nettverksbygger som kan knytte kontakt med kunder og samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Mulighet til innflytelse på en av Norges viktigste fremtidsbransjer og eksportsatsinger.
 • Et fremoverlent miljø med engasjerte og dyktige kolleger, og høy trivselsfaktor.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, og svært gode pensjonsordninger.

Søknadsfrist er senest 11. juni.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av vår rådgiver i Prime, Ole Jan Rimstad (995 93 014), eller leder for strategiske eksportsatsinger i IN, Eli Wærum Rognerud (918 43 142). Om ønskelig kan innledende kontakt være av konfidensiell karakter.

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Her vil søkerens navn, alder, bostedskommune og yrkestittel fremkomme, jf. offentlighetsloven § 25. Ønsker du å reservere deg mot å bli oppført, må du si ifra om dette og begrunne hvorfor. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Innovasjon Norge ikke selv tar initiativ til offentliggjøring av søkerlisten.

Stillingsinfo

Frist11. juni 2023

Kontaktpersoner

Ole Jan Rimstad

Senior rådgiver i Prime Executive

Eli Wærum Rognerud

Leder for strategiske eksportsatsinger


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende. www.innovasjonnorge.no