Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Geotekniker

Statens vegvesenBrynseng7. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Hanne Ottesen

Seksjonssjef

+47 950 91 424

Er du den vi ser etter?

Vi søker en geotekniker til Seksjon for klima og geofag i Vegdirektoratet. Hos oss får du mulighet til å påvirke det geotekniske regelverket for vegbygging i Norge i et sterkt geoteknisk fagmiljø.

Vi ser etter deg som ønsker å samarbeide i en faglig sterk og engasjert gruppe, med fokus på samhandling og teamarbeid. Seksjonen har i dag ni geoteknikere, alle med seniorkompetanse. Hos oss får du jobbe i et inkluderende miljø, med fageksperter som deler kunnskap og har stor tillit til hverandre. Det legges stor vekt på involvering av den enkelte medarbeider med fleksibilitet og mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag.

Vegsektoren skal bli mer bærekraftig og Statens vegvesen skal bl.a. halvere klimagassutslippene fra 2020 til 2030. Har du lyst til å bruke din geotekniske kunnskap til å bidra til en mer bærekraftig vegsektor gjennom arbeid med vegnormaler, veiledninger og videreutvikling av det geotekniske fagfeltet, vil vi gjerne høre fra deg.

Arbeidssted for stillingen er i utgangspunktet Oslo, men også andre steder der Statens vegvesen er lokalisert kan være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og forvaltning av regelverk. Dette vil si bl.a. vegnormal N200 Vegbygging og N400 Bruprosjektering, med tilknyttede veiledninger som V220 Geoteknikk i vegbygging og V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger.
 • Delta i forskning, utvikling, innovasjon og standardisering nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra i konseptvurderinger og teknisk godkjenning av konstruksjoner
 • Faglig støtte for ledelse og departement
 • Delta i faglige fora nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

Du er geotekniker med minst tre års relevant høyere utdanning. Erfaring med geoteknisk planlegging, prosjektering og utbygging, med særlig vekt på erfaring fra kvikkleireområder er viktig. Du har minst 5 års erfaring fra relevante og utfordrende prosjekter innen det geotekniske fagområdet hos fylkeskommune, kommune, rådgiver, byggherre eller entreprenør. Du er også godt kjent med relevant regelverk og aktuelle beregningsverktøy innen fagfeltet. Det er en forutsetning med gode kommunikasjonsferdigheter og godt språk (norsk og engelsk), både skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ønsker at du

 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner
 • evner å se helheten i vegsystemet og jobbe tverrfaglig opp mot andre involverte fagområder
 • har evnen til å skape engasjement for faget og ønsker å formidle dette til andre
 • er tillitsvekkende med høy grad av integritet

Hvorfor skal du velge oss?

Hos oss får du

 • spennende utfordringer i en høykompetent virksomhet
 • mulighet for å være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag
 • godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerliste

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Hanne Ottesen på tlf. 950 91 424 for nærmere opplysninger.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 7. mai 2023.

Stillingsinfo

Frist7. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Hanne Ottesen

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.