Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Geotekniker

Statens vegvesenFlere steder12. april 2023
Søk her

Kontaktperson

Roar Øvre

Seksjonsleder

roar.ovre@vegvesen.no

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen, Geofagseksjon, har vi ledig stilling som geotekniker, med primæroppgave å bistå store utbyggingsprosjekter sør og øst i Norge. Ønskede kontorsteder for stillingene er Moss. Drammen eller Kristiansand, men også andre steder i landet vil kunne være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

Som geotekniker i Statens vegvesen vil du få en unik mulighet til å følge store utbyggingsprosjekter gjennom flere faser. Du vil få ansvar for at prosjekter blir planlagt, utført og kontrollert i henhold til gjeldende standarder og retningslinjer innen fagområdet.

Du planlegger, følger opp og rapporterer grunnundersøkelser. Du utfører geoteknisk planlegging og prosjektering. Vurdering av skredfare og planlegging av sikringstiltak mot jord-/kvikkleire-/flomskred vil være relevante oppgaver i en del prosjekter.

Gjennom deltagelse i tverrfaglige prosjektgrupper følger du opp og kvalitetsikrer leveranser fra eksternt rådgiver-/konsulentfirma, bistår i kontroll av entreprenørenes utførelse og er faglig rådgiver for prosjektledelsen.

Seksjonens geoteknikergruppe møtes jevnlig, og utgjør en god arena for faglig diskusjon og utvikling.

Reiseaktivitet må påregnes.

Kompetanser

Primært ønskes utdanning som master/sivilingeniør innen geoteknikk for nordiske grunnforhold. Utdanning på tilsvarende nivå innen f.eks. hydrogeologi eller ingeniørgeologi vil også kunne komme i betraktning. Du må i tilfelle være interessert i og villig til å gjennomgå tilleggsopplæring innen geoteknikk.

Du har god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig, og må ha førerkort klasse B.

Har du høyskole-/bachelorbakgrunn, må du ha god og allsidig erfaring innen geoteknisk planlegging/ prosjektering.

Gode datakunnskaper og erfaring med GeoSuite programvare og/eller endelig elementmetode programvare er ønskelig. Du har gjerne erfaring/kompetanse innen planlegging/prosjektering av veg, og erfaring fra bruk av BIM/3D for faget og digital samhandling i vegmodell er en fordel.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

  • du er sjølstendig og har en praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsningen
  • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og ønsker å bidra til et godt fag- og arbeidsmiljø
  • du er analytisk og ryddig, og evner å ta ansvar for oppgaver og prosesser

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitidsordning
  • god pensjons- og forsikringsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Roar Øvre på tlf. 480 55 050, roar.ovre@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist12. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Roar Øvre

Seksjonsleder


Industrier

Geologi, geoteknikk og hydrologi

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.