Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Geomatiker 

Bli med på teamet som former vegnettets fremtid!

Statens vegvesenBergen26. juni 2023
Søk her

Kontaktperson

Elin Hjelset

Seksjonsleder

elin.hjelset@vegvesen.no

Er du den vi ser etter?

I Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen, seksjon Geomatikk, har vi ledig stilling som geomatiker, med kontorsted Bergen.

Arbeidsoppgaver

Som geomatiker vil hovedoppgaven være å følge opp faget i byggefase og kontrollere leveranser fra entreprenør.

Du vil også få utfordrende, varierende og selvstendige arbeidsoppgaver innen landmåling, eiendomslandmåling og prosjektarbeid innenfor fagområdet geomatikk. Du vil delta i prosjektgrupper for nye vegprosjekt og bidra fra start av planarbeidet til veganlegget er ferdig bygd.

Reiseaktivitet må påberegnes.

• Bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag for prosjektering

• Skaffe nødvendig informasjon om eksisterende grunnlagsdata og vurdere behov for supplering

• Gjennomføre geomatikkmøter for å sikre at faglige problemstillinger blir avklart

• Kontrollere mengde og kvalitet

Kompetansekrav

Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år med relevant fagkrets innen geomatikk/landmåling.

For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Det kreves erfaring i bruk av med av GNSS og totalstasjon med tilhørende programvare, samt bruk av beregningsprogram (Gemini).

Søkere må ha førerkort klasse B og gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med søkere som har erfaring som stikningsleder fra entreprenørbransjen, hvor hovedansvar har vært å beregne og dokumentere mengder etter prosesskoden.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

• selvstendig i utførelse av egne oppgaver, serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner

• evne til å ta initiativ / handlekraft for oppgavespekteret

• gode samarbeidsevner

• analytisk og ryddig

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Elin Hjelset på mobil 41352827, elin.hjelset@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist26. juni 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.