Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Funksjonsleder vannkilder

Led en elitegruppe for hovedstadens drikkevannskilder!

Oslo kommune, Vann- og avløpsetatenOslo21. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Frode Hult

Seksjonsleder

+47 922 95 442

Nå har vi en unik stilling som funksjonsleder for vannkilder i Vann- og avløpsetaten ledig. Funksjonen er avgjørende for å sikre Oslos drikkevannskilder, redusere faren for flomskader, og sørge for best mulig forhold for biologisk mangfold og friluftsliv i regulerte vassdrag. Dette innebærer å sikre alle dammer og vassdragstekniske anlegg i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt å utøve både damtilsyn og drikkevannsoppsyn i felt.

Som leder for funksjonen får du ansvar for ni høyt kompetente medarbeidere; vassdragsteknisk ansvarlige, regulanter og fagarbeidere i nedbørfeltene. Og du blir en del av Norges største fagmiljø innen vann og avløp.

Arbeidsoppgaver

 • Ha totalansvar for ledelse og utvikling av Funksjon vannkilders ansvarsområder
 • Videreutvikle funksjonen til å forbli en drivkraft i etatens arbeid for å sikre råvannsressursene i drikkevannsforsyningen
 • Ha medansvar for regulering av drikkevannskildene i marka
 • Følge opp beredskapsplanverket for dammer og vassdragsanlegg
 • Utføre diverse saksbehandling knyttet til etatens ansvar og oppgaver i nedbørfeltene

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå med kompetanse innen funksjonens ansvarsområder, fortrinnsvis hydrologi eller god vassdragskunnskap
 • Erfaring fra deler av funksjonens ansvarsoppgaver, fortrinnsvis hydrologi eller god vassdragskunnskap
 • Evne til å lede i samsvar med Oslo kommunes ledelsesprinsipper
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Utøve tillitsbasert ledelse
 • Kunne takle stress i beredskapssituasjoner
 • Gode samarbeids -og kommunikasjonsevner
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Viser engasjement og tar ansvar, er en lagspiller og har godt humør
 • Lyst og evne til å utvikle seg videre innen funksjonens fagområder, særlig hydrologi, vassdrag og kunnskap om nedbørfeltene og marka

Vi tilbyr

 • Meget interessante, utfordrende og unike arbeidsoppgaver i Norges største kompetansemiljø i vannbransjen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige og dyktige kolleger
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftsidrettslag og hytter til utlån i marka
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i spenn 58-60, som tilsvarer kr 882.900 til kr 918.800

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Stillingsinfo

Frist21. april 2024

Kontaktperson

Frode Hult

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.