Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Forvaltar Nasjonal Vegdatabank

Vil du bli del av teamet vårt?

Statens vegvesenTromsø9. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Elisabeth Bech

Leiar

+47 995 23 843

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er Statens vegvesen sin database som inneheld alle objekt og installasjonar som vegen består av.

Som forvaltar NVDB har du ansvar for oppgåver knytt til innsamling og innlegging i NVDB og vil vere del av eit landsdekkjande team som jobbar med disse oppgåvene. Stillinga er tilknytta seksjon Drift og vedlikehald forvaltning i divisjon Drift og vedlikehald. Kontorstad etter avtale.

Vi ser nå etter nye medarbeidere til følgjande oppgåver:

NVDB Forvalter: Støtte eigen byggherreorganisasjon i mottak av data til NVDB.

NVDB Forvalter graveløyve: Støtte saksbehandlarar i Drift og vedlikehald og entreprenørar/leidningseigarar med mottak av data til NVDB.

Sentrale arbeidsoppgåver vil vere:

 • bidra til gode og samlande rutinar for dataflyt til NVDB og under dette informere og gi rettleiing om NVDB
 • opprette kontraktar og administrere kontraktsgrupper og brukarar i fagverktøyet Datafangst
 • faglig støtte til byggjeleiarane og entreprenørar og delta i oppstartsmøte og samhandlingsmøte
 • kvalitetssikre dataleveranse, oppdatere fagdata i NVDB og analysere data i NVDB
 • samhandle med vegnettforvaltar og FKB forvaltar Geodata
 • veiledning og opplæring i fagverktøy NVDB bruker

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har minimum 3-årig utdanning frå universitet eller høgskule innan Geomatikk (GIS og landmåling). Omfattande og relevant erfaring innanfor dei aktuelle fagområda kan kompensere for manglande formell utdanning

Du må ha førarkort kl. B

Vi føreset at du er god til å formulere deg på norsk både munnleg og skriftleg og har solide digitale ferdigheiter.

Personlege eigenskapar for stillinga og evne til samhandling blir vurdert som svært viktig og vil bli vektlagt i tilsetjingsprosessen.

Vi ønskjer ein kollega som:

 • har evne til å ta initiativ, motivere og vere ei engasjerande støtte og samarbeidspartnar internt og eksternt
 • er resultatorientert, jobbar strukturert og sjølvstendig, men og godt i team
 • har gode samarbeidsevner og ønskjer å bidra til eit godt arbeidsmiljø

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt leiar Elisabeth Bech, tlf. +47 995 23 843

Stillingsinfo

Frist9. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Elisabeth Bech

Leiar


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.