Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Forsker/rådgiver data-/computer scientist

Vil du jobbe med maskinlæring, datavitenskap og programmering innen transportforskning?

Transportøkonomisk institutt (TØI)Oslo3. desember 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Stefan Flügel

Forskningsleder (Maskinlæring og avansert databehandling)

sfl@toi.no

Frants Gundersen

Avdelingsleder

Spørsmål om elektronisk utfylling av CV

Jobbnorge

Nysatsning innen maskinlæring og datavitenskap.

Transportøkonomisk institutt (TØI) satser på Maskinlæring og avansert databehandling. Vi søker en forsker eller rådgiver som skal jobbe med spennende og utfordrende problemstillinger og utviklingsprosjekter innen smartere datainnsamling, prosessering og analyse av store data. Du får også jobbe med generativ KI og integrering av maskinlæring i predikeringsmodeller for transportetterspørsel og trafikkavvikling.

Om stillingen

 • Utforme, implementere og validere algoritmer for dataanalyse og prediksjon
 • Bidra til å integrere maskinlæringsmodeller i eksisterende systemer og applikasjoner for transportetterspørsel og trafikkavvikling
 • Utvikle og anvende simuleringsmodeller for å teste og forutsi ulike scenarier og utfall
 • Vedlikeholde, optimalisere og utvide eksisterende kodebase
 • Bidra aktivt i skriving av tekniske rapporter, forskningsartikler og søknader
 • Utforme og iverksette front-end løsninger og applikasjoner

Arbeidsoppgaver blir tilpasset din erfaring, ferdigheter og interesse.

Om forskningsgruppen/området

Stillingen er tilknyttet den nyopprettete forskningsgruppen for Maskinlæring og avansert databehandling. Forskningsgruppen har i dag fire forskere og hører til Avdeling for teknologianalyser og innovasjon.

Avdelingen har totalt 25 medarbeidere som består av teknologer, økonomer, samfunnsvitere, mm. Et samlet fagmiljø bidrar til ny kunnskap om innovasjon og teknologisk utvikling i transportsektoren og samfunnseffekter av dette, blant annet på miljøbelastninger og klima, transporteffektivitet og samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Våre prosjekter er ofte tverrfaglige og gjøres i samarbeid med offentlige aktører og privat næringsliv.

Les mer om forskningsområdet her

Ønskede egenskaper

 • Evne å sette deg inn i komplekse problemstillinger, modeller og programvare
 • Evne til å arbeide systematisk og grundig
 • Evne til å veksle mellom høyt tempo og mange baller i luften til å fordype deg i ett tema/område
 • Nysgjerrig og initiativrik. Du har lett for å sette deg inn i nye temaer og arbeidsmetoder
 • Selvstendig, men også glad i å samarbeide med andre

Fremmedspråklig søker forplikter seg til å lære norsk skriftlig og muntlig innen to år.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på PhD- eller masternivå. Kandidater som er i et pågående utdanningsløp, vil også bli vurdert.
 • Data/computer scientist, sivilingeniør eller realist med solid kompetanse innenfor kvantitative metoder og statistikk
 • Erfaring med programmering i Python og gjerne også i Java
 • Beherske engelsk, muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket er norsk, men personer med begrensede norskkunnskaper vil bli vurdert.
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • Gjerne erfaring med prosjektarbeid og publisering
 • Interesse for og gjerne kjennskap til transportsektoren

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og samfunnsrelevante prosjekter i samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner
 • Mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter og et inspirerende faglig fellesskap hvor du kan utvikle egne ideer og prosjekter
 • Meritterende forskningsvirksomhet
 • Et karriereløp som rådgiver eller forsker
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fleksibelt arbeidssted kan vurderes
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsbetingelser og velferdsordninger.
 • Helseforsikring
 • Lyse og attraktive lokaler i Forskningsparken i innovasjonsdistriktet Oslo Science City (Blindern).
 • Bedriftshytte på Nesby-fjellet

En arbeidsplass i et institutt som har et ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.

Generell informasjon

Send en kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål.

Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte forskningsleder Stefan Flügel (Maskinlæring og avansert databehandling) på tlf. 41520576, e-post sfl@toi.no eller avdelingsleder Frants Gundersen på epost fgu@toi.no eller telefon 47287003.

TØI har et flerfaglig miljø. Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke seg til TØI.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Søkere med utenlandsk utdanning, må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk, og NOKUTs generelle vurdering om utdanningen samsvarer med norsk utdanningsnivå, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning.

Fremmedspråklig søker forplikter seg til å lære norsk skriftlig og muntlig innen to år.

Søknadene vurderes fortløpende.

Arbeidssted: Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Stillingsinfo

Frist3. desember 2023

Kontaktpersoner

Stefan Flügel

Forskningsleder (Maskinlæring og avansert databehandling)

Frants Gundersen

Avdelingsleder

Spørsmål om elektronisk utfylling av CV

Jobbnorge


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Transportøkonomisk institutt (TØI)

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet. Vi leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt. Oppdragsgivere er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet.

TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte, og har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Bli kjent med TØI