Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Forsker tid/frekvens

Til vår avdeling Nasjonalt laboratorium

JustervesenetKjeller5. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Harald Hauglin

fagansvarlig

64 84 84 43

Jarle Gran

gruppeleder

Hans Arne Frøystein

avdelingsdirektør

sentralbord

Til vår avdeling Nasjonalt laboratorium søker vi en ny dyktig medarbeider
Avdelingen består av 29 medarbeidere som arbeider med avansert måleteknikk. Vi er ansvarlige for nasjonale referanser for SI-systemet, gjennomfører forskningsprosjekter, tilbyr kalibreringstjenester, kurs og konsulenttjenester.

Stillingen er knyttet til fagområdet tid og frekvens på gruppe for radiometri og tid/frekvens. Tidslaboratoriet ved Justervesenet genererer norsk tidsskala UTC(JV) og bidrar i forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Bruk av nøyaktig tid/frekvens omfatter mange tekniske disipliner. Laboratoriet jobber bredt med prosjekter innen ‘sikker tid’ til kritisk infrastruktur både med presisjonssynkronisering (NTP og PTP) i optiske kommunikasjonsnettverk og med bruk av satellittnavigasjonssystemer (GNSS).

Stillingen vil i stor grad ha fokus på utviklingsarbeid i laboratoriet innenfor forskningsprosjektene våre, men også utvikle nye tjenester for kunder. Vi ønsker en praktisk anlagt og faglig sterk person med gode samarbeidsegenskaper inn i gruppen med 6 medarbeidere. Det er en stilling som innebærer stor grad av selvstendighet, men krever også samarbeid med andre medarbeidere.

Arbeidsoppgavene vil omfatte

 • deltakelse i FoU-prosjekter innen tid/frekvens, både nasjonalt og internasjonalt
 • videreutvikling av fagområdet for tid og frekvens, herunder målesystemer og metoder
 • utvikling av kalibreringstjenesten og utføring av kalibrerings-, måle- og rådgivningsoppdrag
 • deltakelse i annet nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Vi vil ansette en medarbeider med følgende kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning som MSc, PhD eller tilsvarende innenfor et eller flere av områdene fysikk, romfysikk, geodesi, satellittnavigasjon, radioteknikk, kommunikasjonsteknologi, optisk spektroskopi eller tilsvarende

Det er ønskelig med

 • erfaring fra laboratoriearbeid, forskning eller industri
 • erfaring i bruk av utviklingsverktøy for instrumentstyring og datainnsamling som for eksempel Python
 • erfaring i bruk av verktøy for analyse og visualisering av store datamengder (Python, Mathematica, Matlab)
 • erfaring med Linux

Stillingen krever god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Kandidaten må kunne autoriseres for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Vi ønsker en kollega som

 • er faglig sterk
 • er nøyaktig, praktisk anlagt og strukturert
 • er nysgjerrig og har ønske om faglig og personlig utvikling
 • er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • tar initiativ og arbeider selvstendig

Vi tilbyr

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • topp moderne laboratorier
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden

Stillingene lønnes som over-/senioringeniør fra kr 550 000 til kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av fagansvarlig Harald Hauglin 64 84 84 43, gruppeleder Jarle Gran 64 84 84 45, avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein 64 84 84 55 eller via sentralbord 64 84 84 84. Se også www.justervesenet.no

Send elektronisk søknad med CV via knappen «søk stillingen» på denne siden, innen 05.10.2023.

Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning.

Søknadene skal merkes med referansekode NL 23-4.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20

Arbeidssted: Fetveien 99, 2007 Kjeller

Stillingsinfo

Frist5. oktober 2023

Kontaktpersoner

Harald Hauglin

fagansvarlig

Jarle Gran

gruppeleder

Hans Arne Frøystein

avdelingsdirektør

sentralbord


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Justervesenet

Justervesenet er et nasjonalt kompetansesenter og statlig tilsynsmyndighet innen måleteknikk, underlagt Nærings-og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med nasjonal og internasjonal tillit.

Vi er totalt ca. 100 medarbeidere og har moderne kontorer og laboratorier ved hovedkontoret på Kjeller, i tillegg til fem distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.

Justervesenet representerer Norge i to internasjonale traktater for måleteknikk; Meterkonvensjonen og OIML, og er medlem i de europeiske samarbeidsorganisasjonene EURAMET og WELMEC . Justervesenet er teknisk kontrollorgan (TKO) for to EU-direktiv, og er partner i et europeisk forskningsprogram innen måleteknikk; «European Partnership in Metrology».