Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Forretningsutvikler fornybar energi

Sunnhordland kraftlag (SKL) søker forretningsutvikler fornybar energi

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) Stord19. juni 2023
Søk her

Kontaktperson

Kjetil Harestad

Leder Utvikling

Kjetil.harestad@skl.as

Nøkkelord

FornybarVannkraftHydrogenHavvindEnergiomstillingKraftproduksjonGrønn omstillingGrønne skiftet

SKL er blant de 10 største kraftprodusentene i landet, med en lang og stolt historie. Vi fortsetter å vokse innen fornybar energi. Høsten 2020 gikk SKL inn i Deep Wind Offshore AS, et selskap som satser på havvind nasjonalt og internasjonalt. I 2021 ble Hydrogen Solution AS (HYDS) etablert, med formål å utvikle, bygge og eie anlegg som produserer grønt hydrogen.

Vi trenger flere med på laget: flere som tror at en grønn og fornybar framtid er avgjørende for et bærekraftig samfunn. Din rolle blir å lede, bidra til, og gjennomføre strategiske utviklingsprosjekter. Du blir en del av teamet som jobber med å ta selskapet videre, og blir sentral i våre målsetninger knytta til utvikling og vekst.

Du har god kommersiell forståelse, relevant høyere utdanning og erfaring fra industri, konsulentvirksomhet, forretningsutvikling og/eller prosjektledelse. Du er en relasjonsbygger og lagspiller, har egen drivkraft til å kalkulere, analysere og gjennomføre prosjekter.

Send søknad og CV til jobb@skl.as

Stillingsinfo

Frist19. juni 2023

Kontaktperson

Kjetil Harestad

Leder Utvikling


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sunnhordland Kraftlag AS (SKL)

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) er blant dei ti største produsentane av rein energi frå vasskraft i Noreg og eig i kraftverk som produserer omlag 2.700 GWh (150 000 husstandar) i Vestland og Rogaland fylke. SKL har stort fokus på vekst innan fornybar energi og har fleire vasskraftverk under bygging og planlegging. SKL deltek også i utvikling av offshore vindkraft og grøn hydrogenproduksjon. Hovudkontoret er på Stord med einingar i Matre og Etne.