Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Forretningsutvikler

Vil du være med på å skape verdi fra data? Statens vegvesen forsterker Data governance-teamet!

Statens vegvesenTrondheim1. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Unn Elisabeth Huse

Fungerende avdelingsdirektør

+47 930 27 348

Vegdirektoratet søker forretningsutvikler/ rådgiver innen Data governance.

Statens vegvesen samler i dag inn store mengder informasjon om transportsystemet. Vi står overfor stadig flere forventninger og krav fra myndigheter og samfunnet om å bruke og dele disse dataene. I fremtiden vil datavolumene øke, og mobilitets-, trafikksikkerhets- og fremkommelighetsdata vil bli en enda viktigere del av dataøkosystemet innenfor en utvidet samferdselssektor og intelligente transportsystemer (ITS). Vi satser sterkt på data som en strategisk ressurs, og har opprettet en egen enhet for Data, innsikt, analyse (DIA) som skal være en pådriver for en data- og innsiktsdrevet virksomhet. Robust datastyring og forvalting av dataene våre er en forutsetning for vår måloppnåelse, og vi har derfor etablert en egen avdeling for data governance som en del av DIA.

Er du faglig oppdatert og interessert i å utvikle både fagområdet, organisasjonen og deg selv? Da kan dette være stillingen for deg!

Som vår nye medarbeider vil du jobbe i et tverrfaglig miljø som vil være et «center of excellence» for data governance i etaten. Avdelingen har et helhetlig ansvar for at etatens data forvaltes på en god måte gjennom hele livsløpet, og skal blant annet utvikle rammeverkene for data governance, datakvalitet, interoperabilitet, begrepsforvaltning og utvikle og forvalte dataeierskapsmodellen.

Avdeling Data governance er under oppbygging, og arbeidsoppgaver og organisering kan endres over tid. Kontorsted for stillingen vil være i Trondheim eller Oslo.

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen

 • Bidra til å synliggjøre hvordan data governance støtter konkrete virksomhetsmål og resultater.
 • Bidra til kontinuerlig evaluering og forbedring av data governance-praksis og metode
 • Arbeide tett med verdikjeder, produktområder og forretningsprosesser for å forstå deres databehov og krav, og bidra til at data governance-prinsipper integreres i daglig praksis
 • Bidra til å utvikle data governance-rammeverk og kapabiliteter for å sikre at data governance rammeverket og tiltak er verdiskapende og treffsikre for etaten
 • Bidra inn i større prosjekter slik at disse følger god praksis for data governance og datakvalitet, og bidra til å løse datarelaterte utfordringer
 • Bidra til å øke bevisstheten og engasjementet blant ledere om viktigheten av data governance og etablere case som demonstrerer verdien av data governance

Kvalifikasjonskrav

Du har minimum 3 års høyere utdanning innenfor administrative, økonomiske eller tekniske fag. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Videre bør du ha minimum 3 års arbeidserfaring innenfor data og analyseområdet med noe erfaring innenfor data governance. Stillingen krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, krever vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet). ­

For å lykkes i rollen er det en fordel om du har erfaring med

 • profilering og tiltak for bedring av datakvalitet
 • metadata, begrepsforvaltning og forretningsbegreper
 • implementering og eller bruk av datakatalog
 • organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • behandling av store datamengder i offentlig sektor

Vi legger vekt på at du

 • er trygg, motivert og villig til å utvikle deg i rollen
 • du evner å prioritere og sette mål
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives som rollemodell og kulturskaper
 • trives med å jobbe i tverrfaglige team og å ha fokus på å veilede og gi råd

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Trondheim eller Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt fungerende Avdelingsdirektør Unn Elisabeth Huse tlf +47 930 27 348.

Stillingsinfo

Frist1. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Unn Elisabeth Huse

Fungerende avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.