Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Forretningsutvikler

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesenDrammen28. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Agnethe Sollid

Seksjonssjef

+47 982 55 022

Vil du være med på Statens vegvesens reise for å jobbe produktorientert og bidra til å utvikle gode tjenester som skaper reell kundeverdi og samfunnsnytte? Da kan dette være den rette stillingen for deg.

Statens vegvesen står ovenfor store endringer og er i sterk utvikling. Nye mobilitetsformer, ny teknologi og store mengder sensorikk og data skal tas i bruk. Målet er å gi kundene våre gode opplevelser og tjenester som skaper faktisk verdi for alle trafikantgrupper.

Vi har etablert flere nye produktområder med et sterkt kunde- og leveranseperspektiv og flere områder er planlagt. Teamene i produktområdene er tverrfaglig sammensatt, jobber innsiktsbasert og med raske leveranser og måler løpende verdi til sluttbruker. Det er fokus på helhetlige verdikjeder og felles prioriteringer i utviklingsarbeidet for å sikre at Statens vegvesen løpende leverer best mulig tjenester til trafikantene.

Forretningsutvikler i produktområde jobber tett med produktområdeleder og øvrige nøkkelressurser og team for å sikre helhet, god verdiskaping og kontinuerlig forbedring i leveransene. I denne rollen får du en stor mulighet til å utvikle Statens vegvesen og deg selv i smidig metodikk og produktutvikling. Vi mener at deling, læring og feiring av hverandre gir motivasjon og gode resultater – og søker deg som vil bidra til at vi lykkes! Kontorsted for stillingen er i Drammen.

Arbeidsoppgaver

Forretningsutvikler i produktområde skal jobbe proaktivt og sikre at det er en tett kobling mellom strategisk retning for produktområdet og daglige leveranse i produktutviklingsteamene. Du vil jobbe både med ledelse og team og må være tilpasningsdyktig for å kunne ta nye ansvarsområder og oppgaver ettersom behov oppstår og produktområdet utvikler seg.

Oppgaver forretningsutvikler i produktområde har i dag:

 • Bistå for å holde produktstrategien oppdatert
 • Bidra i utvikling av planer og rammebetingelser for å lykkes med nye måter å jobbe på
 • I tett samarbeid med teamene, gjennomføre analyse og innsiktsarbeid for å forstå hva kunden faktisk trenger
 • Bistå med styring, ledelse og oppfølging av produktteam og produktområdene
 • Bistå med planlegging og gjennomføring av workshop
 • Utarbeide underlag for kommunikasjon og beslutningsunderlag
 • Initiere, koordinere og følge opp initiativer på tvers av Statens vegvesen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, min. tre år, gjerne med bakgrunn i grensesnittet teknologi og forretning. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Kjent med smidige verdier og prinsipper og hvordan dette brukes optimalt
 • Erfaren i å produsere og visualisere i PowerPoint for å understøtte diskusjoner og veivalg
 • Minimum 1-2 års erfaring med analysearbeid eller forretningsutvikling
 • Forståelse for produktledelse og å drive endringsprosesser
 • Fordel med erfaring fra bruk av analytiske verktøy
 • Erfaren bruker i verktøy som støtter samhandling (eks Office, Teams, Jira og Slack)

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

 • Engasjement for smidig tankegang og metode
 • Strukturert, analytisk med gode evner til å tenke strategisk og helhetlig
 • Høy gjennomføringsevne og liker å se resultater raskt
 • Samarbeider godt med andre og evner å forstå og navigere i organisasjonen, kulturen og landskapet du jobber i
 • Gode kommunikasjonsevner og evner å kommunisere godt på alle nivåer
 • Raus og har lyst til å bli en del av et team hvor deling av kompetanse er viktig

Om du synes dette er en passende beskrivelse av deg, ønsker vi veldig gjerne at du tar kontakt. Vi kan love deg at du finner et svært godt kollegialt miljø i Statens vegvesen som skal ut på en meget spennende reise. En reise som trenger flere dyktige medarbeidere.

Videreutvikling av din kompetanse

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du får utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag og jobbe med alle de nyeste teknologiene innenfor området. Kontinuerlig videreutvikling av kompetansen vil også være en naturlig del av hverdagen.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent IT-miljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i Drammen Business Center (DBC), vårt nye, flotte kontorbygg rett ved Drammen stasjon. Kontorbyggene våre er universelt utformet og vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales basert på kompetanse og erfaring i samsvar med lønnspolitikken vår.

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Kontaktperson

Synes du dette høres interessant ut? Kontakt seksjonssjef Agnethe Sollid, tlf. 98255022 for en hyggelig prat og mer informasjon.

Stillingsinfo

Frist28. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Agnethe Sollid

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.