Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Foretakskontrollør

Utekontroll Nord har nå ledig stilling som saksbehandler av kjøre- og hviletid i foretak.

Statens vegvesenFauske14. november 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Frode Johansen

+47 941 41 800

Helle Torill Sandvik

Om stillingen

Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med nullvisjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.

Statens vegvesen har også en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping.

Utekontroll Nord har nå ledig stilling som saksbehandler av kjøre- og hviletid i foretak. Ledig stilling vil bli plassert ved Fauske trafikkstasjon, men arbeid ved en av kontrollstasjonene eller kontrollplasser må påregnes i minimum én dag per uke.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter deg som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Du skal forvalte og håndheve lov og forskrifter i direkte dialog med kunden. Dette er en viktig del av jobben. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.

Mer konkret vil du arbeide med:

 • Utstrakt kundekontakt.
 • Kontroll av kjøre og hviletid på vei og i foretak.
 • Kontroll av arbeidstidsbestemmelser.
 • Ivareta lovverk og forskrifter, og håndheving av disse.
 • Annen kontroll ute på vei.

Vår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik – og fremtiden vår er digital. Mange arbeidsoppgaver løses via digitale verktøy. Dette innebærer at oppgavene våre endres, og det er viktig at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og ønsker å ta del i endringsprosesser.

Kompetansekrav

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), gjerne innen rettsvitenskap, revisjon eller transport. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

 • Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.
 • God muntlig og skriftlig formidlings- og fremstillingsevne i norsk.
 • Muntlig fremstillingsevne på engelsk.
 • Plettfri vandel.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring som består av en til tre ukessamlinger basert på ulike moduler. I tillegg må det gjennomføres e-læring og praksisveiledning på egen arbeidsplass.

Vi legger vekt på at du:

 • er sosial og kommuniserer godt med andre.
 • er rolig og besluttsom i krevende situasjoner.
 • samarbeider godt og er en god lagspiller.
 • raskt klarer å sette deg inn i et omfattende regelverk.
 • har en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andre.
 • har evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutiner.
 • er en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Har mulighet for en del reisevirksomhet.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Frode Johansen tlf. +47 941 41 800 eller Helle Torill Sandvik tlf. +47 908 76 567

Stillingsinfo

Frist14. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Frode Johansen

Helle Torill Sandvik


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.