Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Flerkildeanalytiker

Beskytt norske interesser mot fremmed etterretning, digitale trusler og påvirkning.

EtterretningstjenestenOslo16. november 2023
Søk her

Kontaktperson

For spørsmål

23 10 48 90

I en tid med økende bekymring for trusler mot norske interesser fra fremmede staters etterretningstjenester, søker vi et dedikert og dyktig individ til å styrke vårt team.

Din primære oppgave vil være å analysere, vurdere og rapportere om intensjonene, kapasitetene og fordekte operasjoner utført av sentrale trusselaktører rettet mot norske interesser. Vi opererer i et høyt tempo og krever omstillingsevne, og i retur gir vi spennende oppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte.

Arbeidsoppgaver

Det viktigste fellestrekket er evnen til å fordype seg i ett av våre krevende tema over tid. Et godt analytisk hode, gode skriveferdigheter og evne til å jobbe både selvstendig og i team er en forutsetning.

Kvalifikasjoner

Det kreves for seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring fra relevant analysearbeid.

Det kreves for rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Minst 2 års relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring fra relevant analysearbeid.

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til seksjonens tematiske fagfelt.
 • Teknisk kompetanse innen behandling av store datamengder.
 • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring.
 • Russisk språkkompetanse
 • Erfaring fra Forsvaret og internasjonale operasjoner.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger teamkompetanse

Med teamkompetanse menes at stillingsinnehavers bakgrunn (tematisk/operativt) må sees i sammenheng med avdelingens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov. Ved siden av teamkompetanse vil personlig egnethet, analytisk kompetanse og teknisk/IKT-relatert forståelse vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Rådgiver (kode 1434) Lønn: kr 604 400 – 714 000 (lønnstrinn 65-74) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Seniorrådgiver (kode 1364) Lønn: kr 677 000 – 864 500 (lønnstrinn 71-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted: Lutvannsveien 60, 0676 Oslo

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist16. november 2023

Kontaktperson

For spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.