Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Flere ledige stillinger

Er du vår nye kollega?

Statens vegvesenFlere lokasjoner21. mai 2023
Søk her

Vi søker etter motiverte medarbeidere til flere interessante stillinger på E39 Rogfast.

Når Rogfast etter planen åpner i 2033, blir tunnelen verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Før den tid ligger det mange uløste oppgaver og venter på oss. Vil du være med på laget? Vi trenger din kompetanse og innsatsvilje.

Det er etablert tre ulike byggherreorganisasjoner som i fellesskap skal løse oppgaven. Anleggskontoret på Bokn, anleggskontoret på Kvitsøy og anleggskontoret på Mekjarvik utgjør i sum byggherreorganisasjonen. Hvert kontor blir administrert med en egen prosjektleder med personalansvar.

Byggherreorganisasjonene ved hvert anleggskontor er organisert relativt likt. Følgelig er det god anledning til å kunne jobbe i et kompetent tverrfaglig miljø. For nærmere informasjon om de ulike stillingene henviser vi til Statens vegvesen Håndbok R760 eller til den oppgitte kontaktpersonen i de ulike stillingene. For stillinger knyttet til fagområdet Elektro og Automasjon henvises til annet relevant forskrifts- og lovverk i tillegg til Håndbok N601. For alle stillinger er erfaring fra arbeid med tunnel en fordel.

Til byggherrekontoret på Kvitsøy / Krågøy (E15 / E02) søker vi etter

Ass byggeleder Tunnel

Avlønning på lønnsspennet 650` - 750`

SHA Rådgiver

Avlønning på lønnsspennet 550` - 650`

YM Rådgiver

Avlønning på lønnsspennet 550` - 650`

Kontaktperson: Prosjektleder Sveinung Brude (sveinung.brude@vegvesen.no)

Til byggherrekontoret på Bokn / Arsvågen (E04) søker vi etter

Ingeniørgeolog

Avlønning på lønnsspennet 600` - 700`

Kontaktperson: Prosjektleder Odd Erik Haugen (odd.haugen@vegvesen.no)

Til byggherrekontoret på Randaberg / Mekjarvik (E07 - EL / AUT) søker vi etter

Teknisk byggeleder Elektro

Avlønning på lønnsspennet 650` - 750`

Teknisk byggeleder Automasjon

Avlønning på lønnsspennet 650` - 750`

Kontrollingeniør Elektro

Avlønning på lønnsspennet 575` - 675`

Kontaktperson: Byggeleder Kontrakt Stian Fossan (stian.fossan@vegvesen.no)

Til byggherrekontoret på Randaberg / Mekjarvik (Stab) søker vi etter

Kvalitet Rådgiver

Avlønning på lønnsspennet 550` - 650`

Kontaktperson: Prosjektsjef Oddvar Kaarmo (oddvar.kaarmo@vegvesen.no)

Kompetansekrav

Vi ønsker deg som har utdanning fra høyskole/universitet på bachelor/masternivå innen relevante fag.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingene, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

I utgangspunktet ønsker vi at du har minst 3 års relevant erfaring, men nyutdannede vil også kunne være aktuelle.

Det vil være nødvendig med førerkort klasse B. Du bør videre ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i nye situasjoner, samt være selvstendig og ryddig.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Stillingsinfo

Frist21. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.