Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fagspesialist samhandlingsløsninger

Vil du være på lag med en grønn framtid?

Skagerak Energi ASPorsgrunn31. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Stian Watn

Avdelingsleder

+47 924 30 591

Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS koordinerer konsernets oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med selskap og fagmiljøer i hele Skagerak-konsernet. Avdeling Samhandlingstjenester har ansvar for konsernfelles samhandlingsløsninger og fagapplikasjoner, og fokuserer på videreutvikling av digitale arbeidsflater og digitale møteplasser. Vi søker nå:

Fagspesialist
Samhandlingsløsninger

Vi har stadig større og flere behov innen bruken av samhandlingsverktøy og Microsoft 365 plattformen, og vi trenger deg som vil bidra til effektive prosesser i krysningspunktet teknologi, forretningsprosesser og mennesker, og skape maksimal digital brukerverdi.

Som Fagspesialist Samhandlingsløsninger vil du, blant annet, få:

  • Være systemansvarlig for avvik -og forbedringssystemet i konsernet og bidra med oppfølging, utvikling og risikovurdering
  • Være systemansvarlig for kvalitetssystemet i konsernet og bidra med oppfølging, utvikling og risikovurdering
  • Bidra til å akselerere overgangen til digitale løsninger som forbedrer effektiviteten og produktiviteten i hele organisasjonen
  • Fasiliteter overgangen til nye digitale verktøy og prosesser ved å lede endringsledelsesinitiativer og tilby opplæring og støtte til ansatte i konsernet
  • Bidra til integrering og utnyttelse av kunstig intelligens
    Påse at sikkerhet på løsninger, tilganger og bruk av data tilfredsstiller krav og retningslinjer
  • Påse at sikkerhet på løsninger, tilganger og bruk av data tilfredsstiller krav og retningslinjer

For å trives i denne rollen tror vi du er strukturert og analytisk med et proaktivt forhold til dine fagområder. Du er god på samhandling og kommunikasjon, og evner å formidle både muligheter og begrensninger på en forståelig måte. Du trives med å jobbe på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer, og er nysgjerrig på hva de andre i organisasjonen jobber med.

Vi trenger at du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole og minimum 3 års relevant erfaring innen forvaltning av Microsoft 365 produkter. Du har erfaring med digital transformasjon, og evner å lede og / eller bidra til digitaliseringsprosjekter, og forstå hvordan man kan utnytte Microsoft365 for å forbedre arbeidsprosesser og produktivitet. Du liker å holde deg oppdatert på de nyeste KI-trendene og teknologiene, og kan klare å vurdere deres mulige påvirkning på vår virksomhet. Du er enten kjent med bransjen, eller har et sterkt ønske om å bli det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferds- og fleksibilitetsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn.
Hos oss i kommer du til engasjerte team med høy kompetanse og god stemning. Vi er stolte av og glade for å kunne bidra til viktig infrastruktur og nyskaping for samfunnet, og håper du motiveres av det samme!

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Samhandslingstjenester Stian Watn, tlf. +47 924 30 591

Søknadsfrist er 31. mai 2024

Stillingsinfo

Frist31. mai 2024

Kontaktperson

Stian Watn

Avdelingsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Skagerak Energi AS

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 52 hel- og deleide kraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001 og har intensivert arbeidet innen bærekraft og taksonomi.