Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagspesialist IT-sikkerhet

Vil du være på lag med en grønn framtid?

Skagerak Energi ASPorsgrunn25. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Linda Charlotte Nedberge

CISO / Avdelingsleder Informasjonssikkerhet

+47 906 60 251

Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS koordinerer konsernets oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med selskap og fagmiljøer i hele Skagerak-konsernet. Vi søker nå: Fagspesialist IT-sikkerhet

Digitalisering av energisektoren og endringer i trusselbildet gjør det nødvendig med økt og kontinuerlig innsats rettet mot beskyttelse av vår kritiske infrastruktur. Som produsent av strøm og varme har Skagerak Energi anlegg og systemer som krever avanserte og komplekse sikkerhetsløsninger.

Vi har høye eksterne og interne krav til informasjonssikkerhet, og kombinert med en stadig mer kompleks infrastruktur og fart på utvikling av nye digitale løsninger har vi kontinuerlig fokus på området.

Som Fagspesialist IT-sikkerhet vil du, blant annet, få ansvar for å:

  • Holde oss oppdatert på de siste truslene, sårbarhetene og mottiltakene i cybersikkerhetslandskapet
  • Koordinere lukking av sårbarheter til driftsleverandør og driftsansvarlige
  • Sørge for at endringer formidles til driftsleverandør og sikkerhetsleverandør
  • Gjennomgå rapporter fra driftsleverandør / sikkerhetsleverandør jevnlig, og rapportere sikkerhetstilstand
  • Være teknisk støtte til utvikling av tjenester og i risikovurderinger, og koordinere mellom IT, driftsleverandør, sikkerhetsleverandør, NSM og KraftCert
  • Bistå ved eventuelle beredskapssituasjoner og sikkerhetshendelser

For å trives i denne rollen tror vi du er strukturert og analytisk med et proaktivt forhold til dine fagområder. Du er god på samhandling og kommunikasjon, og evner å formidle både risiko og løsninger på en tydelig og trygg måte. Du trives med å jobbe på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer, og er nysgjerrig på hva de andre i organisasjonen jobber med.

Vi ønsker at du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, eller sertifiseringer innen IT og informasjonssikkerhet.
Du har minimum 3 års relevant erfaring fra liknende arbeid og god kunnskap om infrastruktur-, nettverks- og sikkerhetsløsninger. Kjennskap til lover og forskrifter som regulerer informasjonssikkerhet vil være en fordel. Du er enten kjent med bransjen, eller har et sterkt ønske om å bli det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferds- og fleksibilitetsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn. Hos oss i kommer du til engasjerte team med høy kompetanse og god stemning. Vi er stolte av og glade for å kunne bidra til viktig infrastruktur og nyskaping for samfunnet, og håper du motiveres av det samme!

Lurer du på noe?

Kontakt Avdelingsleder Informasjonssikkerhet Linda Charlotte Nedberge,
Tlf. 906 60 251

Søknadsfrist er 25. april 2024

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.

Stillingsinfo

Frist25. april 2024

Kontaktperson

Linda Charlotte Nedberge

CISO / Avdelingsleder Informasjonssikkerhet


Stillingstyper

Fast ansettelse,Privat

Industrier


Se flere stillinger fra Skagerak Energi AS

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 52 hel- og deleide kraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001 og har intensivert arbeidet innen bærekraft og taksonomi.