Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagspesialist instrumentering

Vil du utvikle fremtidens målenett for overvåking av havnivåer?

Statens KartverkStavanger25. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Christina Hæreid

Seksjonsleder

+47 996 25 424

Havnivået er i endring, og som nasjonalt fagorgan på vannstand har Kartverket ansvar for å måle disse endringene. Vannstandsdata av høy kvalitet er viktig både for den globale klimaovervåkningen og for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning. Målenettet for vannstand er også viktig for nasjonal beredskap i forbindelse med stormflohendelser. Data fra våre vannstandsmålere går inn som grunnlag for Meteorologisk institutts operasjonelle vannstandsvarsel og bidrar til sikker navigasjon.

Kartverkets målenett for vannstand består for tiden av 27 permanente vannstandsmålere langs norskekysten, og en i Ny-Ålesund. I tillegg gjennomfører vi kampanjemålinger med midlertidige vannstandsmålere for å forbedre datagrunnlaget mellom de permanente målerne. Vi er i ferd med å utvide og oppgradere målenettet for vannstand, og søker nå deg som kan lede teknologiutviklingen.

Har du lyst til å drifte og videreutvikle instrument og teknisk utstyr til vannstandsmåling? Trives du med å holde deg oppdatert på teknologi og trender, samt gjøre konfigurasjoner på lab og i felt?

Hos oss vil du få en unik mulighet til å arbeide med hele verdikjeden. Du vil være med på å sette overordnet retning med teknologivalg, jobbe med prototyping og testing, sette sammen komponenter og utstyr før det hele til slutt driftsettes. Stillingen består av både utfordrende og vekslende arbeidsoppgaver som bidrar til en variert arbeidsdag. Du vil både jobbe selvstendig og i tett samarbeid med andre.

Du kan se mer om vannstandsmåling her:

Du vil bli en del av teknologiseksjonen som har 12 ansatte. Seksjonen har ansvar for å støtte hele produksjonslinjen til sjødivisjonen i Kartverket; fra datafangst til produkt. Seksjonen har mangfoldig kompetanse innen blant annet GIT/GIS, geodesi, programutvikling, sjømåling og vannstandsmåling.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og bygge system bestående av sensorer, loggere og nettverk
 • Delta i Kartverkets feltteam som har ansvaret for drift av målenettet for vannstand
 • Samarbeide tett og dele kunnskap med andre fagmiljø som oseanografi, sjømåling og geodesi
 • Lede eller delta i tverrfaglige prosjekt med andre fagetater eller privat industri
 • Dokumentasjon av eksisterende stasjoner ifm. vedlikehold, og ved installasjon av nytt utstyr
 • Kalibrere instrument og sensorer
 • Innkjøp og leverandøroppfølging.
 • Representere Kartverket nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis master, innen relevante fagområder som instrumentering, elektronikk, mekatronikk, kybernetikk eller lignende
 • Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
 • Relevant arbeidserfaring, minimum 5 år, kan kompensere for delvis manglende formell utdanning
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med bruk og kalibrering av ulike typer sensorer
 • Erfaring med å sette sensorer sammen i system med dataloggere og kommunikasjonsløsninger
 • Kompetanse innen signalbehandling
 • Erfaring med sanntids datainnsamling¨
 • Erfaring med praktisk arbeid
 • Kunne lage og kjøre enkle skript

Hva ser vi etter hos deg?

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og nytenkende
 • Strukturert
 • Praktisk sans
 • Evne til å arbeide selvstendig

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det meningsfylt ut å jobbe et sted med et inspirerende og nyttig samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe på et spennende fagfelt i en innovativ organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Hos oss får du jobbe med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer fra både eget og andre fagområder. Mer om å jobbe i Kartverket: https://vimeo.com/547660862

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid; du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om fleksibelt arbeidssted når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som overingeniør, kode 1087/senioringeniør, kode 1181, avhengig av kvalifikasjonene dine.

Ta gjerne kontakt med seksjonsleder Christina Hæreid på tlf. 996 25 424, hvis du har lyst til å høre mer om stillingen.

Om oss

Fra sjø til land. Fra de dypeste havbunner til det ytterste verdensrommet. Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon. Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og samarbeide med kommuner, statlige organer og private aktører. Vår jobb er å gjøre det enkelt å samle, bearbeide og dele stedfestet informasjon.

Vi har 13 kontorsteder fra sør til nord, samt et jordobservatorium på 79 grader nord. Kartverket ble etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Norge.

Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, der vi gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi trenger medarbeidere med ulik erfaring, bakgrunn, kompetanse og kvalifikasjoner for å løse samfunnsoppdraget vårt. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av redusert funksjonsevne, innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette her på http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Regelverket stiller krav til både virksomheter og søkere når det gjelder positiv særbehandling ved jobbsøk i staten.

Les mer om Kartverket på vår hjemmeside: www.kartverket.no

Stillingsinfo

Frist25. september 2023

Kontaktperson

Christina Hæreid

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens Kartverk

Kartverket blei etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Noreg som framleis er i drift. Oppgåvene våre har endra seg i takt med digitaliseringa av samfunnet. Vi er ei moderne og innovativ verksemd med blikk for framtida.