Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagkoordinator IKT-drift

Ønsker du å koordinere IKT-drift opp mot verdens beste radarsystem?

EtterretningstjenestenVardø12. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson fag

+47 789 86 030

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse.

Velkommen til oss i Vardø og en unik mulighet for å jobbe med IKT - nettverk og støttesystemer til verdens beste radarsystem.

Som fagkoordinator IKT-drift får du muligheten til å bidra rett inn i vårt samfunnsoppdrag ved å sørge for at stasjonens IKT-system utvikles og fungerer best mulig. Du vil samarbeide med ansatte og leverandører i et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Hva kan vi tilby deg i Vardø?

 • Et liv i nord kan by på fantastiske naturopplevelser fra arktiske stormer til midnattssol. Her vil du oppleve spektakulær natur og kunne dyrke ditt friluftsliv fullt og helt.
 • Du vil kunne ta del i et nærmiljø som beskrives som åpne og hjertevarme folk.
 • Du kan dra nytte av økonomiske ordninger som at det er billig å bo og leie, gratis barnehage, fritak i fra el-avgiften, nedskriving av studielån og reduksjon i personbeskatning, bare for å nevne noe.
 • «Vi styrer tiden selv» sier de som bor her. Alt er i gangavstand; ingen kø og korte avstander til jobb, butikk og natur.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og utføre drift, vedlikehold og oppgradering på stasjonens IT støttesystemer, nettverk og kommunikasjonssystemer
 • Saksbehandling, budsjettinnspill, samt være rådgiver innen IKT fagfeltet
 • Oppdatere teknisk dokumentasjon, rutiner og prosedyrer samt ivareta konfigurasjonskontroll
 • Kontrollere at arbeidet er utført etter planer, kontrakter, faglig standard

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

Stilling som overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet

Stilling som senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Krav for både overingeniør og senioringeniør:

 • Førerkort klasse B
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk og engelsk

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Personlige egenskaper som samarbeidsevner, endringsvilje og evnen til å arbeide selvstendig og strukturert, vektlegges.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 900 - 777 900 [Lønnstrinn: 62-76] i stillingen som overingeniør (kode:1087), eller innenfor spennet kr 732 300 - 919 200 [Lønnstrinn: 73-82] i stillingen som senioringeniør (kode:1181). I tillegg tilstås det et kronetillegg på 8000,- pr år. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist12. mai 2024

Kontaktperson

Kontaktperson fag


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.