Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagkoordinator Bru

Statens vegvesenFlere steder3. april 2023
Søk her

Kontaktperson

Trond Michael Andersen

Avdelingsdirektør

+47 952 69 164

Stillingsbeskrivelse

Kan du tenke deg å ta en ledende rolle i arbeidet med å ta vare på bruer og konstruksjoner på riks- og europaveiene i Norge? Da har vi stillingen til deg.

Statens vegvesen ved divisjon Drift og vedlikehold har ansvaret for om lag 6 300 bærende konstruksjoner. Fagkoordinator bru vil ha en sentral posisjon i utvikling av dette fagområdet.

Stabsenheten Teknologi har nå en ledig stilling. Enheten har blant annet ansvar for IT-systemer, fagkoordinatorer/nettverk innenfor sentrale fagområder og koordinering av utvikling og forskning i divisjonen. Bru og konstruksjoner er en viktig del av vegnettet i Norge og det er av nasjonal betydning av vi utvikler og ivaretar dette fremover.

Arbeidsoppgaver

Som fagkoordinator Bru skal du gi råd til divisjonsledelsen i brufaglige spørsmål, og løfte opp aktuelle saker til behandling i ledermøter. Videre vil du lede Fagnettverk bru og styre aktuelle prosjekter innenfor utvikling, innovasjon og forskning. Du vil bistå med at SVV har et oppdatert bruprogram som viser behov for tiltak og finansiering innenfor fornying, vedlikehold og drift av bruer og konstruksjoner.

Som fagkoordinator Bru skal du blant annet:

 • Bistå i arbeid med langtidsplanlegging, budsjettering og NTP
 • Ivareta relasjon til andre enheter i divisjonen og i etaten der dette er nødvendig
 • Bidra i arbeid med å videreutvikle fagområdet
 • Gi innspill til FoUI og videreføre et godt samarbeid og koordinering av porteføljen i samarbeid med andre divisjoner/fagmiljø i SVV
 • Ha oversikt over prosesser i Kvalitetsystemet, delta i utvikling av prosesser og vedlikehold av innhold
 • Ha oversikt over kompetanse innenfor fagområdet og behov for kompetanseheving og kapasitet
 • Ha oversikt over eksisterende IT-systemer innenfor drift og vedlikehold av brukonstruksjoner og behov for utvikling av ny IT-funksjonalitet.

Kontorsted vil være Trondheim, Tromsø, Bodø, Lillehammer eller ved annen kontorlokasjon etter avtale.

Kompetansekrav

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, minimum 3 år. Studieretning innenfor brufaget (bygg, konstruksjon, materialteknologi).
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Har relevant erfaring (eks. bruforvalter, prosjektleder bru, byggeleder bru, forskning og utvikling innenfor bru og konstruksjoner)

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på at du:

 • Har ledererfaring innenfor faglig ledelse og/eller personal/økonomi
 • Er trygg på bruk av digitale verktøy og har jobbet med digitalisering
 • Har interesse for innovasjon, forskning og utvikling

Vi ser etter deg som evner å arbeide selvstendig og som tar initiativ. Det er ønskelig at du har gode samarbeidsevner og er god på å bygge nettverk. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Trond Michael Andersen tlf. 95269164 for en trivelig prat.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist3. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Trond Michael Andersen

Avdelingsdirektør


Industrier

Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.