Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagdirektør informasjonssikkerhet

Vi søker deg som vil lede og utvikle den digitale sikkerheten!

EtterretningstjenestenOslo21. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Fagperson

23 09 41 20

Nøkkelord

FagdirektørInformasjonssikkerhetFagansvarlig

Som ansatt i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag. Du vil være en del av et tverrfaglig miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement. Vi søker etter deg som har et ønske om å lede og utvikle den digitale sikkerheten i Etterretningstjenesten!

Som fagdirektør informasjonssikkerhet vil du være faglig ansvarlig for Etterretningstjenestens informasjonssikkerhet og digital sikkerhet. Du vil være ledelsens nærmeste rådgiver innenfor fagfeltet, samt bistå med å videreutvikle strategi for organisasjonens arbeid med digital sikkerhet.

Er du interessert men i tvil om du er kvalifisert, eller bare nysgjerrig hva jobben går ut på? Ta kontakt, eller bare send en søknad, vi ønsker å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle overordnet strategi for E-tjenestens arbeid med digital sikkerhet
 • Lede og utvikle digital sikkerhetsområdet
 • Rådgivning og veiledning innen stillingens ansvarsområde til støtte for sjefens beslutningsprosesser

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Ledererfaring innen informasjonssikkerhet og digital sikkerhet

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Bred erfaring med digital sikkerhet i teknologitung organisasjon
 • Erfaring fra arbeid med digital sikkerhet i en produktorientert virksomhet
 • Erfaring med endringsledelse

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.Vi ser etter en utpreget lagspiller som både er tydelig på eget ståsted og som evner å gi konstruktive dialoger med dine omgivelser for både lære og rettlede.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som fagdirektør for informasjonssikkerhet vil personlige egenskaper og ledererfaring vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 919 200 – 1 055 200 [Lønnstrinn: 82-87] i stillingen som fagdirektør (kode: 1538) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

Sted: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist21. januar 2024

Kontaktperson

Fagperson


Stillingstyper

Ledelse,Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.