Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagdirektør digital sikkerhet

Vil du lede arbeidet med digital sikkerhet i et spennende og smidig utviklingsmiljø?

NAVHelsfyr10. september 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Øystein Dahl

Seniorrådgiver Lederrekruttering

oystein.dahl@jeffersonwells.no

Trigges du av faglige utfordringer, og drives av å jobbe sammen med flinke folk for å finne nye måter å ivareta digital sikkerhet? Har du lyst til å utforske hvordan man kan sørge for god digital sikkerhet i en smidig kontekst i stor skala, og har tanker om hvordan? Å være en del av dette arbeidet er både ansvarsfullt og meningsfullt.

Denne rollen er kjent under ulike navn. Noen kaller rollen for CISO, andre en leder for informasjonssikkerhet. I NAV kaller vi stillingen fagdirektør for digital sikkerhet, og du vil få ansvar for å etablere og utvikle løsninger og tjenester for digital sikkerhet på tvers av NAV. Rollen rapporterer til teknologidirektør og er en del av IT-ledergruppen.

IT-avdelingen er direktoratets største avdeling med 820 ansatte, og har de siste årene bygget opp et av Norges beste produktutviklingsmiljø. Ansvaret for informasjonssikkerhet er distribuert til tverrfaglige team som skal jobbe risikobasert. For å få kraft og fart i dette arbeidet har vi opprettet en enhet for digital sikkerhet i IT-avdelingen som har ansvar for å utvikle og etablere tjenester for informasjonssikkerhet på tvers av NAV. Området ble etablert sommeren 2021, og består i dag av fem team.

De sentrale arbeidsoppgavene vil være:

 • Sette retning og overordnet strategi for NAVs arbeid med digital sikkerhet
 • Lede og utvikle teamene i området
 • Sette overordnede mål og teamstruktur. Bygge kompetanse og kapabiliteter. Motivere og inspirere. Sikre leveranser.
 • Jobbe bredt i organisasjonen – bidra til samhandling og forståelse
 • Bidra til samhandling som sikrer god balanse mellom sikkerhet, utvikling og endring. Kommunisere visjon og strategi.

Vi ser etter deg som har:

 • Bred erfaring med digital sikkerhet i teknologitunge og komplekse organisasjoner
 • God teknologiforståelse og erfaring med smidig utvikling
 • God erfaring med å motivere og få med deg mennesker, gjerne i en matriseorganisasjon
 • Ledererfaring er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter (skriftlig og muntlig på norsk) er viktig
 • Kunnskap om offentlig sektor og motivasjon for NAVs samfunnsoppdrag er en fordel
 • Relevant utdannelse på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning

Som person tenker du strategisk, men mestrer, og trives med, å jobbe operativt når det kreves. Du ser problemstillinger i et større bilde, forstår sammenhenger og tar veloverveide avgjørelser. Du kommuniserer godt på ulike nivåer i organisasjonen og skaper motivasjon og forståelse. Du setter retning gjennom å formidle strategisk kontekst på en måte som er tilpasset mottakeren, tar initiativ og er proaktiv, ser muligheter og kommer med forslag til løsninger. Du skaper gode relasjoner og trygge arenaer som preges av tillit, mestring og utvikling. Du samarbeider godt, lytter, deler og inkluderer for at andre skal lykkes. Du søker aktivt ny kunnskap, og gir og etterspør tilbakemeldinger for å utvikle deg selv og andre.

Vi tilbyr en meget sentral rolle i en av landets viktigste arbeidsplasser. Kollegaene dine leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker, og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn. Du vil få ansvaret for å utvikle og forvalte løsninger som er kritiske for NAV og samfunnet, et oppdrag du løser sammen med dyktige og engasjerte kollegaer fra hele organisasjonen. Området du skal lede har høye forventninger fra organisasjonen, og du vil få en rolle der du har store muligheter til å påvirke beslutningene.

NAV er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål. I dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei innenfor vårt fagområde. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag.

Stillingen lønnes som fagdirektør i stillingskode 1539 i lønnsspenn fra kr. 966 300,- til kr. 1 220 400,-. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Det tilbys god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Du må kunne sikkerhetsklares på nivå «hemmelig».

Arbeids- og velferdsdirektoratet tester ut ulike løsninger for en hybrid arbeidshverdag (med en kombinasjon av fysisk arbeidsplass og bruk av hjemmekontor). Som arbeidsgiver ønsker vi at arbeidshverdagen skal være preget av gjensidig fleksibilitet, forutsigbarhet, forpliktelse og fellesskap.
Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette.

For mer informasjon, kontakt gjerne rådgiverne i Jefferson Wells, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Wenche Rasch, mob. 995 95 013. Registrer søknad og CV senest innen 10 september på www.jeffersonwells.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester. NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor i Norge og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.

Stillingsinfo

Frist10. september 2023

Kontaktpersoner

Øystein Dahl

Seniorrådgiver Lederrekruttering


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra NAV

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.