Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagansvarlig Vegvær

Statens vegvesenTrondheim kontorsted11. april 2023
Søk her

Kontaktperson

Espen Sveen

Seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse

Værdata langs veg er grunnlag for viktige arbeidsprosesser i Statens vegvesen, for eksempel som støtteverktøy for vinterdrift, vurdering av skred eller flom og informasjon om vær- og føreforhold for trafikanter. Det er et økende behov for værinformasjon i beslutningsprosesser, og derfor søker vi ved avdeling Transportutvikling fagansvarlig for Vegvær. Du vil tilhøre Transportdataseksjonen med kontorsted i Trondheim.

Som fagansvarlig for vegvær sørger du for at god informasjon om vær- og føreforhold langs vegnettet i Norge er til nytte for trafikanter og samarbeidspartnere. Du sikrer at værdata langs veg er av god kvalitet i samarbeid med de som eier og forvalter værstasjoner langs veg. Du kombinerer kunnskap om tradisjonell måleteknikk med mulighetene som ligger i nye datakilder for å få et best mulig informasjonsgrunnlag til samfunnets behov. Du gir faglige råd i mange ulike samarbeidsfora og deltar i tverrfaglige prosjekter, både i Statens vegvesen og eksternt, også internasjonalt.

I denne rollen blir du en del av vårt sensordata-team med ansvar for systemene Trafikkdata, Web-kamera, Reisetider og Vegvær. Arbeidet skjer i nært samarbeid med produkteier og systemutviklere for Vegvær. Seksjonen har i tillegg ansvaret for Nasjonal vegdatabank, og består av 15 personer hvor de fleste er plassert i Trondheim. Det er et teknologidrevet arbeidsmiljø med nær tilknytning til intelligente transportsystemer.

Dine ansvarsområder oppsummert:

 • Nasjonalt fagansvar for værdata langs veg
 • Ansvar for utarbeidelse av retningslinjer og kravspesifikasjoner
 • Rådgivning på fagområdet (veg)meteorologi til ulike brukere og prosjekter
 • Informasjon, veiledning og noe kursvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor geofysikk (fortrinnsvis meteorologi, oseanografi eller hydrologi), miljøvitenskap, måleteknikk eller andre relevante fagfelt.
 • Erfaring med meteorologiske observasjoner, gjerne fra praksis i felt
 • Det vil være en fordel med erfaring på området, men er du nyutdannet vil vi gjerne høre fra deg også
 • Interesse for, og kunnskap om, geofaglige problemstillinger
 • Førerkort klasse B

Arbeidsoppgavene beveger seg fra detaljnivået over til helhetsperspektivet innenfor fagområdet.

Vi ser derfor etter deg som har:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å tenke nytt og tilpasse deg ulike mennesker og arbeidssituasjoner
 • God vurderingsevne og kan tenke analytisk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Espen Sveen på tlf. 900 76 357

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist11. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Espen Sveen

Seksjonsleder


Industrier

Geologi, geoteknikk og hydrologi

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.