Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagansvarlig TPC

Vil du ha det faglige ansvaret for talentprogram for cyberoperasjoner?

EtterretningstjenestenOslo1. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

kontakere@protonmail.com

Nøkkelord

ctfpenetrasjonstestingrekruttering

Etterretningstjenesten gjennomfører Talentprogram Cyberoperasjoner som har til hensikt å rekruttere og kvalifisere talentfulle kandidater til å jobbe med offensive cyberoperasjoner og tekniske analyser. Vi søker nå etter en initiativrik og selvstendig person som kan ta ansvar for den faglige utviklingen og oppfølgingen av vårt talentprogram. Som fagansvarlig vil du delta i utdanning og oppfølging av våre nøye selekterte cybertalenter og teknologer, der du som fagperson i stor grad vil kunne påvirke utviklingen av programmet og andre satsninger på teknologikompetanse. Du må kunne tilegne deg helheltsoversikt, være åpen for andre innspill og gjennomføre gode prosesser med samarbeidspartnere.

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og norske interesser i utlandet. For å lykkes, er vi avhengige av å innhente informasjon fra internett eller datanettverk. Det gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker. Blant disse metodene er offensive cyberoperasjoner (ofte omtalt som hacking) og teknisk analyse av digitale trusler.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Du vil bli en del av en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt, der du vil oppleve at det satses både på deg som person og din faginteresse.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, koordinering og kvalitetssikring av programmets faglige innhold
 • Ansvar for at programmet til enhver tid forblir faglig relevant og oppdatert
 • Ansvar for den faglige oppfølgingen og utviklingen av talentene under programperioden
 • Bidra til rekruttering og seleksjon av talenter til programmet
 • Utstrakt kontakt med samarbeidspartnere, både nasjonale og internasjonale
 • Bidrag til presentasjoner for interessenter og studenter må påregnes
 • Bidra til kompetanseutvikling i egen avdeling

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Høyere utdanning på masternivå, eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier og liknende). Relevant bachelorgrad og flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring innen informatikk eller prosjektledelse
 • Relevant teknisk erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innen IT-sikkerhet, herunder ctf, penetrasjonstesting, red team, sårbarhetsforskning
 • Erfaring med bruk av teknologi til etterretningsformål
 • Erfaring fra undervisning eller med presentasjoner
 • Erfaring med rekruttering av teknologer, gjerne talentspeiding

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansatte i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsattforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet hos sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stilling: Senioringeniør (kode 1181).
Lønn: Kr. 708.000 - 895.500 (lønnstrinn 71-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
Arbeidssted: Oslo.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist1. januar 2024

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.