Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagansvarlig personellsikkerhet

Ønsker du en fremtredende rolle innen personellsikkerhet?

Norsk Nukleær DekommisjoneringHalden13. desember 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Per Erik Ringstad

Avdelingsleder forebyggende sikkerhe

+47 922 08 685

Sondre Kjelsrud

Rådgiver i Capus AS

Ida Kristiansen

Rådgiver Research og Analyse i Capus AS

Nøkkelord

PersonellsikkerhetSikkerhetRådgivningUtviklingSamfunnsoppdrag

Bli vår nye fagansvarlige personellsikkerhet og bidra til NNDs viktige samfunnsoppdrag!

Vi styrker vår nyopprettede avdeling innen forebyggende sikkerhet. Nå søker vi en engasjert og kunnskapsrik fagansvarlig for personellsikkerhet som vil få en fremtredende rolle i avdelingens videre utvikling/vekst. I rollen som fagansvarlig ser vi etter deg som er i stand til å formidle kunnskap og bevissthet om personellsikkerhet, og rådgi NNDs ansatte i spørsmål innenfor fagområdet.

Det er viktig at du har erfaring fra arbeid med personellsikkerhet, og ellers har god kunnskap om sikkerhetsloven med forskrifter. Vi ønsker at du har erfaring som prosess- og/eller prosjektleder da avdelingen vil ha ansvar for at NND har etablert og forankret alle nødvendige prosesser innen personellsikkerhet. Stillingen vil også ha ansvaret for at NND har oppdatert, relevant og kvalitetssikret dokumentasjon innenfor personellsikkerhetsområdet.

Du blir en del av et motivert team i et miljø som drives av godt samarbeid, høyt tempo og spennende og varierte arbeidsoppgaver. Stillingen rapporterer til avdelingsleder forebyggende sikkerhet, og er plassert i sektor sikkerhet, kvalitet og miljø. Høres dette spennende ut? Se mer om hva vi kan tilby!

Vi tilbyr:

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag.

Hos oss får du:

 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljøfleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • moderne lokaler
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, i lønnsspennet fra kr.553 500 til kr. 759 100, etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden (Storgata 2A). Det er mulig å inngå avtale om hjemmekontor iht. hjemmekontorforskriften og egen prosedyre i NND. Det må påregnes noe reiseaktivitet.

Om avdelingen:

Avdeling for forebyggende sikkerhet har ansvar for at NND ivaretar personellsikkerheten, den fysiske sikkerheten og den digitale sikkerheten på en tilfredsstillende måte. Avdelingen har videre ansvar for å etablere og følge opp et internt sikkerhetsstyringssystem, herunder utvikle relevante prosesser og prosedyrer. Avdelingen skal sørge for at aktuelle lover, forskrifter, regelverk og bestemmelser blir etterfulgt. I tillegg skal avdelingen utarbeide og vedlikeholde planer, prosesser og prosedyrer for beredskap og krisehåndtering.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter, men er ikke avgrenset til følgende:

 • Anmodning og oppfølging av sikkerhetsklareringer etter sikkerhetsloven
 • Rådgi og støtte autorisasjonsansvarlige i gjennomføring av autorisasjonssamtaler, og utøvelsen av daglig sikkerhetsmessig ledelse
 • Gjennomføre internopplæring, rådgivning, kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid innen personellsikkerhet og sikkerhet generelt
 • Følge opp avvik og bistå i risikoreduserende tiltak knyttet til personellsikkerhet
 • Delta i sikringsfaglige vurderinger og analyser
 • Forvalte rammeavtale om bakgrunnssjekk, og følge opp og behandle anmerkninger på bakgrunnssjekk
 • Bidra inn i avdelingens øvrige arbeid

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevant fagfelt. Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om sikkerhetsloven med forskrifter, standarder, og god praksis innen sikkerhet
 • Erfaring fra arbeid med personellsikkerhet

Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • Utdanning på masternivå innen relevante fagfelt
 • Bruk av relevante standarder (ISO, NIST, NS)
 • Personellforvaltning
 • Prosessledelse og/eller prosjektledelse
 • Revisjoner og/eller risikoanalyser
 • Intervju og samtaleteknikk
 • Undervisning eller opplæring

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og samvittighetsfull
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Robust og trygg i krevende situasjoner
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig.I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Andre opplysninger

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder og redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Noe for deg?

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med

 • Avdelingsleder forebyggende sikkerhet Per Erik Ringstad på tlf. +47 922 08 685
 • Vår rekrutteringspartner Capus v/Sondre Kjelsrud på tlf. +47 986 52 622
 • Vår rekrutteringspartner Capus v/Ida Kristiansen på tlf. +47 452 82 258.

Stillingsinfo

Frist13. desember 2023

Kontaktpersoner

Per Erik Ringstad

Avdelingsleder forebyggende sikkerhe

Sondre Kjelsrud

Rådgiver i Capus AS

Ida Kristiansen

Rådgiver Research og Analyse i Capus AS


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Norsk Nukleær Dekommisjonering

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.