Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Er du jurist og brenner for trafikksikkerhet?

Jurist

Statens vegvesenFlere steder13. april 2023
Søk her

Om stillingen

Statens vegvesen har en viktig rolle i arbeidet med økt trafikksikkerhet. Vi har også en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no

Nå skal vi forsterke laget med en samfunnsengasjert og dyktig jurist til utfordrende og spennende oppgaver. Stillingen er tilknyttet seksjon Fag Utekontroll og arbeidssted vil være Lillehammer eller Bergen. For riktig kandidat kan annet kontorsted avtales.

Seksjonen har ansvar for utvikling og forvaltning av regelverk knyttet til yrkestransport og kontroll av kjøretøy langs vei. Du vil jobbe mye tverrfaglig innenfor juss, bruks- og kjøretøykrav og teknologi, og du er en viktig bidragsyter for kontrollørene ute langs veien. Seksjonen har 30 medarbeidere derav 5 som jobber direkte med regelverksutvikling.

Vi jobber også tett opp mot Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

Mer informasjon om hvordan det er å jobbe som jurist i Statens vegvesen finner du her: Bli jurist i Statens vegvesen

Arbeidsoppgaver

  • Utredninger og regelverksutvikling innen yrkestransport- og vegtrafikkområdet
  • Saksbehandling innenfor seksjonens ansvarsområder eks. lede interne prosesser, koordinere og besvare høringer mv.
  • Utforme retningslinjer og instrukser for kontrollørene som jobber ute langs veien

Arbeidshverdagen er variert, og du vil ha utstrakt kontakt med vegvesenets operative seksjoner, andre etater og organisasjoner. Du vil ha mulighet til å delta i internasjonale arbeidsgrupper hvor du vil være vegvesenets representant. Det kan også være aktuelt å holde foredrag og kurs.

Kompetansekrav

Mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen er en forutsetning, gjerne med fordypning i EU/EØS-rett. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker at du har kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse, og at du kjenner til vegtrafikk- og yrkestransportloven. Det vil også være en fordel med erfaring fra lov- og forskriftsarbeid, samt erfaring fra prosjektarbeid.

Det er en fordel med erfaring, men vi hører også gjerne fra deg som er nyutdannet

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du:

  • Vi ser etter deg som tar initiativ og er løsningsorientert!
  • Du jobber strukturert og selvstendig, men samtidig ser du verdien av godt samarbeid, og trives med å jobbe tverrfaglig.
  • Du har en praktisk tilnærming til arbeidet ditt og evner å se helheten.

Om du i tillegg sørger for god kvalitet i dine leveranser, så er du akkurat den vi er på utkikk etter!

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Roy H. Holm tlf. 901 75 558/roy.holm@vegvesen.no eller teamleder Silje Alund Lødemel tlf. 950 26 990/silje.alund.lodemel@vegvesen.no

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist13. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

Markedsføring, salg og annonsering

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.