Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Enhetsleder - Vann og avløp

Bli med å videreutvikle vår VA-enhet til å møte fremtidens utfordringer

Nannestad kommuneNannestad20. juni 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Finn-Arild Bystrøm

Virksomhetsleder, Samfunnsutvikling og drift

+47 928 32 914

Per Inge Hjertaker

Managing partner, Headvisor

Nøkkelord

EnhetslederVann og avløpLedelseOffentlig administrasjonForvaltning og saksbehandling

Vi ser etter en leder med solid faglig kompetanse og gode lederegenskaper som kan bidra til å videreutvikle vår VA-enhet til å møte fremtidens utfordringer. Som enhetsleder vil du ha en sentral rolle i å sikre effektiv drift og utvikling av våre vann- og avløpstjenester. De neste fire år skal vi omsette 370 millioner kr fra planer, til konkrete VA-prosjekter i drift. Du er opptatt av å kombinere administrativ- og faglig ledelse. Du er god på prosesser, og du ser viktigheten i å kunne planlegge for gode VA-tjenester gjennom å nytte deg av planmessig arbeid, teknologi og erfaringene fra dyktige kollegaer. Du blir en del av ledergruppen til virksomhetsleder samfunnsutvikling og drift. Enhetsleder rapporterer til virksomhetsleder. For å trives i rollen, må du ønske å ta en aktiv del i utviklingen av ledergruppa. 

Som arbeidsgiver så jobber vi for å ha stolte, engasjerte og kompetente medarbeidere. Og det er sammen vi skaper resultater. Vi setter likeverd og mangfold høyt. Og vi skal ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte og helsefremmende. Kommunen er også opptatt av å legge til rette for å ha og utvikle trygge, tydelige og engasjerte ledere. Som leder skal du oppleve å ha handlingsrom og beslutningsmyndighet som gjør deg i stand til å ta ansvar for egen enhet, som en viktig tjeneste i kommunens verdikjede.

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Les mer om kommunen vår her: www.nannestad.kommune.no

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å planlegge, forvalte, drifte og vedlikeholde Nannestad kommunes VA-tjenester.
 • Økonomi-, personal- og resultatansvar.
 • Bidra til faglig utvikling og nytenking i enhet Vann og avløp, og i ledergruppa i virksomheten.
 • Være sentral i å identifisere behov og planlegge fremtidige tiltak innenfor vann-, avløp- og overvannshåndtering.
 • Sørge for, og selv delta i saksbehandling, rapportering, utarbeidelse av planer og tverrfaglig samarbeid.
 • Samarbeid med ulike eksterne aktører.
 • Oppfølging av ulike prosjekter, innleide konsulenter o.l.
 • Beregning av selvkost og avgiftsnivåer i samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere.
 • Du må påregne å få ansvar innenfor beredskapshendelser.

Lista er ikke uttømmende.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen Vann- og avløpsteknikk, men annen relevant utdanning innen naturvitenskapelige fag kan være aktuelt å vurdere.
 • Erfaring med ledelse av fagteam og prosjekter innenfor vann- og avløpssektoren.
 • God kjennskap til relevant regelverk og standarder på området.
 • Gode analytiske evner og evne til å løse komplekse utfordringer.
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring.
 • Gode norskkunnskaper og evne til å kommunisere klart og tydelig. Både skriftlig og muntlig.
 • Førerkort Kl. B.

Det gis opplæring i fagsystemer, men du har allerede god digital kompetanse innenfor Office365 (Word, Outlook, Teams, Excel m.m.).

Det er en fordel om du har:

 • Lederutdanning på bachelor- eller masternivå.
 • Ledererfaring på operativt og/eller strategisk nivå.
 • Kjennskap til/erfaring fra politisk drevne organisasjoner, herunder kommunale budsjettprosesser.
 • Kjennskap til/erfaring med prosjektstyringsverktøy.
 • Erfaring med prosjektledelse eller prosjektdeltagelse.
 • Godkjenning innen Prince2, eller lignende.
 • Dokumentert god kompetanse innen digitale arbeidsverktøy og automasjonssystem innen VA-området
 • Dokumentert god kompetanse innen HMS-ledelse, kvalitetsutvikling og risikostyring.
 • Kompetanse innen planmessig beredskapsarbeid.
 • Erfaring fra drift eller planarbeid innen VA.

Personlige egenskaper

Du kjenner deg igjen i å være trygg i lederrollen. Og du forstår forskjellen mellom det å være sjef og leder. Du liker kombinasjonen i å jobbe selvstendig i en sak, og så kunne jobbe i tverrfaglige team i andre saker. Du er utviklings- og løsningsorientert, nysgjerrig på nye teknologiske trender og du er opptatt av å holde deg og enheten faglig oppdatert. Du har solid erfaring innen VA-feltet, og det hadde vært gøy om du er nysgjerrig på hvordan kunstig intelligens kan tas i bruk i å forbedre våre VA-tjenester. Kanskje så har noen tanker om KI, som du vil dele med oss i søknaden din.

For å løse de oppgaver og utfordringer som ligger i rollen, så er det viktig med egenskaper som:

 • Du er glad i folk, og liker å motivere og utvikle medarbeidere.
 • Du er analytisk og blir motivert av å skape resultater.
 • Du er strukturert og løsningsorientert.
 • Du evner å ta initiativ til og drive endringsprosesser.
 • Du har god kjennskap til relevant regelverk og standarder innenfor ansvarsområdet.
 • Du har erfaring med å sitte i ledergruppe, og ønsker å bidra inn i felles arbeid med å utvikle egen enhet og vår ledergruppe.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling i en organisasjon med høyt faglig nivå og gode utviklingsmuligheter. Du får gode muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag. Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, trivsel og faglig utvikling.

Vi ønsker at vår organisasjon skal gjenkjennes med en arbeidskultur som er, lyttende, spørrende og velvillig.

I tillegg kan vi tilby gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP. En fleksibel arbeidstid og en konkurransedyktig lønn.

Gode pensjons- og forsikringsordninger, anbefaler deg å se her: KLP for Nannestad kommune

Annet:

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25


Sted: Teiealleen 31, 2030 Nannestad

Stillingsinfo

Frist20. juni 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Finn-Arild Bystrøm

Virksomhetsleder, Samfunnsutvikling og drift

Per Inge Hjertaker

Managing partner, Headvisor


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Nannestad kommune

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 15 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her