Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Enhetsleder IT og arkiv

Vil du ha ansvar for å videreutvikle og lede et spennende fagmiljø innen IKT?

Narvik kommuneNarvik10. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Rolf M. Lossius

Kommunalsjef Virksomhetsstyring

rolf.lossius@narvik.kommune.no

Narvik kommune har ledig stilling som enhetsleder IKT, med ansvar for daglig drift, IKT-strategiske valg, utvikling av IKT-arkitektur.

Vi søker deg som har en fremtidsrettet holdning til nye muligheter og teknologi, som liker et høyt tempo og som har et forretningsperspektiv for videreutvikling av digitale tjenester i kommunen. Som enhetsleder vil du få det økonomiske, faglige og administrative ansvaret for enhet IT drift og arkiv.

IT drift og arkiv består i dag av 17,9 årsverk inkludert enhetsleder. Det er egen avdelingsleder med personalansvar for arkiv. For tiden har vi en lærling innenfor IKT. Arbeidet med legge til rette for flere lærlinger er et viktig arbeid i enheten. Enheten drifter kommunens fagsystemer fra et moderne driftssenter i rådhuset og benytter skytjenester der det er hensiktsmessig. Enheten har ansvar for kommunens data-infrastruktur og telefoniløsninger fram til og med brukerens arbeidsflate. På arkiv er det et større prosjekt knyttet til å sikre forsvarlig fjernarkivering av historiske dokumenter fra gamle Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune. Arkiv har også ansvar for kommunens saksbehandlersystem og politikerportalen.

En fremtidsrettet holdning til nye muligheter og teknologi er viktig for oss. RPA (Robotic Process Automation) og bruk av AI er også områder som det satses på. Vi driver utstrakt rådgivning til alle enheter i kommunen om digitalisering av tjenestene.

Er du rett person vil, du få et stort handlingsrom for å videreutvikle enheten. Vi trenger en leder som skal sikre at vi tar de rette valg for å møte framtidige digitale løsninger

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har en viktig rolle i utviklingsarbeid for å sikre at kommunen framstår på en god og profesjonell måte utad og innad. Ditt arbeid blir å sikre at vi har en profesjonell håndtering av vår daglige drift, IT-strategiske valg og utvikling av IT-arkitektur. Dette skal skje i samråd med øvrige ledere i organisasjonen.

Enhetsleder har det helhetlige resultatansvaret for enhet IT drift og arkiv og rapporterer til kommunalsjefen. Gjennom sin ledelse skal enhetsleder sikre riktig kvalitet på tjenestene som gis, og i tråd med gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, nasjonale planer, kommunestyrets vedtak og målsetninger, slik de framkommer av kommuneplan/annet relevant planverk og enhetens virksomhetsplan.

Du vil ha delegert myndighet fra kommunalsjef innen økonomiforvaltning, tjenesteproduksjon, personalforvaltning, driftsplanlegging og utvikling av tjenesten. Du må påregne å bidra i utarbeidelsen av politiske saker og å møte i folkevalgte organ.

Enheten er en støtteenhet som gir brukerstøtte til alle våre ansatte, noe som fordrer gode kommunikative evner i enheten.

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Relevant høyere utdanning med minimum 3 år fra universitet/høyskole
 • Relevant erfaring innen IT Drift og utvikling
 • Relevant erfaring i ledelse
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskelig:

 • Lederutdanning

Personlige egenskaper

Enhetslederen skal bidra til å forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet og være en god rollemodell, legge til rette for faglig utvikling av enheten og bidra til utvikling på fagområdet.

Vi søker en leder som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har gjennomføringskraft
 • Har et bevist forhold til kundetilfredshet og god service
 • Er inkluderende, motiverende, synlig og tilstede
 • Er innovativ og løsningsorientert med visjoner for fagfeltet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å utvikle deg som leder i et nytenkende miljø med spennende utfordringer
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Narvik kommune tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger. Med offentlig tjenestepensjon har man en av de beste pensjonsordninger.
 • Du kan velge arbeidssted i Narvik, Ballangen eller Kjøpsvik. Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Som ny tilflytter i Narvik tilbyr vi gratis barnehage/SFO i 6 måneder. du kan også velge mellom gratis årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår. Les mer om ordningen og hvordan du søker her:
  https://www.narvik.kommune.no/tjenester/prosjekter/tilflytter/tilflytterpakken/

Annet:

Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn.
Dersom du har utenlandsk yrkeskvalifikasjon, stilles det krav om norskferdigheter.
Ved nyansettelse vil det være 6 måneders prøvetid.
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.
Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jamfør offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.
Personer som har et arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingen.

Narvik

For deg som vil bruke tiden på det som betyr noe. Sterke opplevelser med både høy og lav puls. Rett utenfor ytterdøra. Et liv hvor du kan balansere en spennende jobb, med en eventyrlig fritid. Der naturen byr på en råskap som alltid er rett i nærheten. Både når du er midt i byen, eller i en av de fine bygdene våre.

For i Narvik er vi klar for utvikling. Vi søker om å arrangere VM i alpint – med et reiseliv i heftig vekst. Næringslivet planlegger for et grønt industri-eventyr. Forsvaret samler sin virksomhet til vår region. Vi har et splitter nytt sykehus, eget universitets-fakultet og et evig sug etter flinke folk. Vi har en kommune spekket med idrett, kultur, butikker og spisesteder.

Vårt mål er å være den råeste by-kommunen i Norge. Utgangspunktet vårt er fantastisk, og ingen er mer stolte av omgivelsene sine enn oss. Derfor heier vi på alle som ønsker å utvikle nye opplevelser, skape nye arbeidsplasser og nye fritidsaktiviteter, og ikke minst deg som ønsker å være en del av dette.

Velkommen til Narvik. Rå, stolt og eventyrlysten

Stillingsinfo

Frist10. mai 2024

Kontaktperson

Rolf M. Lossius

Kommunalsjef Virksomhetsstyring


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Narvik kommune

Narvik kommune - et samfunn i utvikling

Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa.

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027.