Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Energisjef i Vest-Telemark Kraftlag og daglig leiar i Skafså Kraftverk ANS

Ønsker du en sentral rolle i Vest Telemark største energi konsern?

Vest-Telemark Kraftlag ASHøydalsmo /Skafså14. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Bård Arne Rolfseng

Partner/rådgiver

917 35 958

Ved hovudkontoret i Høydalsmo er det ledig stilling som

Energisjef i Vest-Telemark Kraftlag og dagleg leiar i Skafså Kraftverk ANS

Vest-Telemark Kraftlag søkjer no etter ein engasjert og erfaren leiar innan energifeltet til stillinga som Energisjef, med parallelt ansvar som dagleg leiar for Skafså Kraftverk ANS. Me ynskjer ein leiar med solid kompetanse innan vannkraft og energibransjen. Energisjef i Vest-Telemark Kraftlag og dagleg leiar i Skafså Kraftverk ANS er medlem av konsernleiinga.

Arbeidsoppgåver som energisjef:

 • Daglege ansvaret for kraftproduksjon til selskapet og det ovrordna ansvaret for all kraftproduksjon ved Vest Telemark Kraftlag.
 • Ansvarlig for oppfølging av eksisterande småkraftverk samt planlegging og gjennomføring av nye energiprosjekt.
 • Ansvar for økonomistyring, budsjettering og rapportering for Vest Telemark Kraftlag sin totale energiportefølje.
 • Ansvarlig for planlegging, avtaler og gjennomføring av energiprosjekt.
 • Er for Vest-Telemark Kraftlag VTA ansvarlig.
 • Sikre at verksemda overheld gjeldande lover og forskrifter innanfor energibransjen.
 • Utvikle og implementere strategiar for optimal energiproduksjon.
 • Ansvar for kraftprissetting og forhandlingar med leverandørar og samarbeidspartnarar.
 • Ansvarlig for engrosomsetning av kraft og handtering av EL-sertifikat, opprinnelsesgarantiar med mer.
 • Bidra i videreutvikling av vårt Internkontroll-system.

Arbeidsoppgåver som dagleg leiar i Skafså Kraftverk ANS:

 • Leie organisasjonen og sørge for nødvendig drift og vedlikehold av Skafså Kraftverk ANS.
 • Leie, motivere og videreutvikle medarbeidarar
 • Ansvar for økonomistyring, budsjettering og rapportering.
 • På vegne av Skafså Kraftverk skal ein sørge for dagleg godt samarbeid med Vest-Telemark og Hydro om drifta av kraftverket.
 • Samarbeide med lokale interessentar, myndigheiter og organisasjonar.
 • Sikre høg sikkerheitsstandard og overhalding av forskrifter og miljøkrav.
 • Leie daglege operasjonar og drift av Skafså Kraftverk ANS.
 • Ansvar for økonomistyring, budsjettering og rapportering.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på master eller bachelor nivå innan elektro, maskin eller bygg.
 • Minimum 5 års erfaring frå leiing innan energibransjen,(ein eller fleire av produksjon, utvikling, bygging).
 • God forståing av kraftproduksjon og kraftmarknaden.

Eigenskapar:

 • Gode leiarferdigheter.
 • Evne å være med på å bygge eit konsernmiljø (på kryss av selskaper og fagmiljøer).
 • Operativ person med gode samarbeidsegenskapar.
 • Strukturert, men likar variasjon i arbeidsdagen.
 • Sterke analytiske ferdigheiter og evne til strategisk tenking.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og munnleg, på norsk og engelsk.
 • Sjølvstendig og sjøldrivande.

Me tilbyr:

 • Ein sentral rolle i Vest Telemark største energi konsern.
 • Spennande moglegheiter for å påverke utviklinga av Vest-Telemark Kraftlag konsernet og fornybar energi i regionen.
 • Ein sjølvstendig og leiande stilling der du får ansvaret for all kraftproduksjon.
 • Ein spennande og fagleg interessant stilling med varierte utfordingar.
 • Høve til å jobbe i eit dedikert team med erfarne fagfolk som både driftar og utviklar ny kraftproduksjon.
 • Konkurransedyktige vilkår og gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Vest-Telemark Kraftlag er oppteken av mangfald og oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke.
Er dette deg? Er du klar for å ta det neste steget? Ta kontakt med vår rådgivarar i Nor Selection Rekruttering AS, Bård Arne Rolfseng (bar@norselection.no – 91735958). Av omsyn til personvern/GDPR har vi ikkje moglegheit til å handsame søknader motteke per e-post. Alle førespurnader blir handsama konfidensielt, om ønskjeleg også overfor oppdragsgivar.
Send oss din søknad, og la oss ta ein prat om deg. Me ser fram til å treffast!

Tiltredelse etter avtale.

Søknader blir handsama fortløpande.

Avhengig av bakgrunn og erfaring hos kandidatane, kan det vere aktuelt for Vest-Telemark Kraftlag å tilsetje ein i kvar stilling.

Nor Selection Rekruttering AS vart etablert i 2012, og har sidan starten hatt ein betydeleg vekst og utvikling. Me samarbeider i dag med store nasjonale og internasjonale selskap innanfor fleire område knytt til HR-relaterte tenester. Vårt team består i dag av 9 rådgivarar og trenarar. Kvar dag jobbar me for å tilfredsstille deg og dine behov på best mogleg måte, i tråd med dei verdiene og løfta vårt selskap er basert på. Me har våre kontor i Oslo, Sandefjord, Skien og Lillehammer.

Stillingsinfo

Frist14. januar 2024

Kontaktperson

Bård Arne Rolfseng

Partner/rådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Vest-Telemark Kraftlag AS

Vest Telemark Kraftlag (VTK) blei stifta 13. september 1940 og er i dag eit konsern der VTK Holding AS er morselskap; - eigd av dei 6 kommunane i Vest-Telemark. I konsernet er det to dotterselskap, VTK Nett AS og VTK AS. VTK Nett AS har eit samla nett på over 3000 km for å forsyne sine 15000 nettkundar.

VTK AS driv med kraftproduksjon, kraftomsetning og fiber. Kraftproduksjonen er primært knytt opp mot deleigde selskap, der Skafså Kraftverk ANS og Sundsbarm Kraftverk DA er dei største. VTK AS har ein total produksjonstilgang på a 280 GWh. Fibernettet blir leigd ut til deleigd dotterselskap Telefiber AS som har over 6000 kundar. Konsernets aktivitetar er samla på Høydalsmo i Tokke kommune. Nettselskapet har ei avdeling i Treungen i Nissedal kommune. Konsernet hadde i 2021 ei omsetning på 380 mill.kr og om lag 60 tilsette.