Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Energimontør­lærlinger

Kickstart din karriere i Buskerud: Bli lærling i Statnett!

StatnettVestfossen5. april 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Ole-Johnny Bollerud

Seksjonsleder

+47 901 63 605

Espen Kristiansen Haga

Stasjonsrådgiver

Øystein Husby

Rådgiver

Nøkkelord

2 stillinger

Statnett ansetter lærlinger i lokale driftsområder. Lærlingene bidrar i arbeidsoppgaver både i stasjoner og på ledninger og master. Vi utfører drift, vedlikehold og montasje på utstyr som omfatter alt fra kontrollanlegg med automatikk og styrestrømskabler til utstyr tilkoblet høye spenninger (opptil 420 kV).

Lærlingene inngår i driftsgruppene i Statnett, og arbeider tett som en del av montørstaben. Noe reisevirksomhet må regnes med. Statnett har et høyt fokus på sikkerhet, og HMS er alltid første prioritet hos oss. Opplæring i faget og opplæring til obligatorisk eksamen på VG3 nivå inngår i læretida. Læretida er normalt på 2 ½ år. Oppstart skjer i august 2024. Læretida avsluttes med en fagprøve.

Stillingene har organisatorisk tilhørighet i forretningsområde Nett.

Statnetts hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. Statnett utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter nettanlegget og sørger for effektiv drift og beredskap

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholds- og montasjearbeid på Statnetts ledninger, kabler og stasjoner
 • Arbeid og opplæring innen læreplanen for energimontørfaget

Kvalifikasjoner

 • Godkjent eksamen fra VG2 Elenergi og ekom, eller at du avlegger eksamen og fullfører Vg2 Elenergi og ekom våren 2024

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter personer med stå-på-vilje
 • Godt humør
 • Evner å arbeide i høyden

Vi tilbyr

 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Lønn etter tariffavtale og generelt gode arbeidsbetingelser
 • Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Stillingsinfo

Frist5. april 2024

Kontaktpersoner

Ole-Johnny Bollerud

Seksjonsleder

Espen Kristiansen Haga

Stasjonsrådgiver

Øystein Husby

Rådgiver


Stillingstyper

Lærling,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statnett

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.