Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Elektronikkingeniør /forskningstekniker

Drømmer du om Antarktis?

Norsk Polarinstitutt Antarktis20. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Sven Lidstrom

Operasjonskoordinator

sven.lidstrom@npolar.no

Jon Hugo Strømseng

Seksjonsleder

Eventyrlig, men lunefull. Spisse fjell og isdekket landskap så langt øyet kan se. Isolert, utilgjengelig, og fengslende vakkert. Majestetiske Antarktis som mange drømmer om, men som få får oppleve. Hvert år kommer muligheten for et nytt overvintringsteam. Det består av seks nøye utvalgte personer som neste år gis ansvar for driften av Troll forskningsstasjon i Dronning Maud Land. Det er Antarktisseksjonen i vår operasjons- og logistikkavdeling som har ansvaret for å helårsdriften av stasjonen og Troll Airfield.

Vi søker elektronikkingeniør/forskningstekniker til overvintringsteamet 2024-2025.

Arbeidsoppgaver

Du vil som Troll forskningsstasjons elektronikkingeniør/forskningstekniker ha ansvar for drift, vedlikehold og installasjon av teknisk og vitenskapelig utstyr på stasjonen, inkludert Kongsberg Satellite Services og Norsk Institutt for luftforskning sine installasjoner. Drift av datautstyr og sambandsutstyr hører også inn under ditt ansvarsområde.

Selv om du har ditt spesifikke ansvarsområde, er det samarbeid som får stasjonen til å gå rundt. Du vil lære ting du ikke visste du kunne – det ene øyeblikket jobber du med faget ditt, i det neste er du sjåfør eller hjelper til på kjøkkenet. En viktig del av jobben din på Troll er drift av flyplassen, samt være en del av brannvernet. Overvintringsteamet har også ansvar for gjennomføring av værobservasjoner for Meteorologisk institutt flere ganger daglig.

Overvintringsperioden på Troll er ca. 12 til 14 måneder. Du vil i tillegg måtte gjennomføre pålagt kursaktivitet og opplæring fra og med medio august til avreise fra Norge. Avreise er planlagt til ultimo oktober eller primo november 2024, med retur planlagt i oktober, november eller desember 2025.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever at du er utdannet ingeniør innen elektronikk e.l. Omfattende arbeidserfaring fra det aktuelle fagområdet kan i spesielle tilfeller veie opp for utdanningskravet. Du må ha erfaring fra drift, feilsøking og reparasjon av elektronisk utstyr og helst også fra satellittbaserte kommunikasjonssystemer. Hvis du kan vise til god IKT-kompetanse og kjennskap til datanettverk (ethernet, switcher, TCP/IP) kan det være deg vi leter etter. Jobben krever sikkerhetsklarering. Utenlandsk fagutdanning må være godkjent av NOKUT.

Hvis du har kvalifikasjoner innenfor områdene værobservasjon, førstehjelp, røykdykker- og brannvernkurs, IKT, tele-/ radiokommunikasjon, sertifikat for lastebilkran (G8) og maskinførerbevis (M2, M4, M20), er det en fordel.

Vi kan love tøffe, utfordrende og krevende arbeidsforhold, så med en god dose allsidighet og kreativitet må du finne gode løsninger sammen med kollegaene dine på stasjonen. I utvelgelsen av overvintringsteam legger vi alltid stor vekt på personlige egenskaper og vi vil nøye vurdere din egnethet for overvintring. Vurderingen skjer på bakgrunn av mange års erfaring – i år sender vi ned vårt 20. overvintringsteam.

Ofte henger velfungerende kommunikasjon og samarbeid sammen. Du må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig. Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper er en fordel. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Tøffe arbeidsforhold krever god fysisk og psykisk helse. Hvis du blir utvalgt til intervju, vil du i forkant bli bedt om å fylle ut en egenerklæring om helse. Kommer du videre i prosessen, vil du også måtte sende inn en omfattende helseattest. En forutsetning for gyldig arbeidsavtale er at du har levert og fått godkjent fullstendige helseattester, samt gjennomført felt- og flyplasskurs.

Vi tilbyr

  • En unik mulighet!
  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et uvanlig miljø
  • Lønn etter statens regulativ i kode 1087 overingeniør med en fast grunnlønn fra kr 604 900 per år
  • Godtgjørelse iht. lokal særavtale. For tiden er godtgjørelsen totalt på ca. kr. 23.000,00 per måned i vintersesong og egne satser gjelder for sommersesong (ca. 4 måneder av perioden). Arbeidstiden i sommersesongen er 84 timer pr. uke.
  • Antarktisskatt, p.t. 15,9%
  • Fri kost og losji (fordelsbeskatning)
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse

Mangfold er viktig for oss. Vi vurderer alle kvalifiserte søkere uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er spesielle helsekrav til denne stillingen, blant annet fordi jobben skal utføres under tøffe forhold i et barskt klima. Det gjør at vi har begrensede muligheter for å tilrettelegge arbeidsplassen, men vi vurderer det alltid.

Om søknaden

Søknadsfrist er 20. januar 2024

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, kopi av vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg registreres sammen med søknaden i Jobbnorge.

For å sikre en god rekrutteringsprosess samarbeider vi med Semac (www.semac.no) om elektronisk referansesjekk og bakgrunnssjekk. Det er med å sikre at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkerne. Bakgrunnssjekken består ofte av verifisering av oppgitte opplysninger i søknad, CV, vitnemål, mv.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Stillingsinfo

Frist20. januar 2024

Kontaktpersoner

Sven Lidstrom

Operasjonskoordinator

Jon Hugo Strømseng

Seksjonsleder


Stillingstyper

Prosjekt,Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er eit direktorat under Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 tilsette i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. Polarinstituttet driv naturvitskapleg forsking, kartlegging og miljøovervaking i Arktis og Antarktis.

Instituttet er fagleg og strategisk rådgivar for staten i polare spørsmål, representerer Noreg i fleire samanhengar og er den norske miljøstyresmakta i Antarktis.

Les meir på www.npolar.no.