Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ekspedisjonssjef

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementetOslo9. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Liv S. Bøe

liv-sissel.boe@dss.dep.no

Det nyopprettede Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet søker en engasjert og samarbeidsorientert ekspedisjonssjef med ambisjoner for videre utvikling av IT- og forvaltningspolitikken. Dette ansvarsområdet er av stor betydning for et digitalisert Norge med gode vilkår for deltakelse og innovasjon i offentlig og privat sektor, brukervennlige og sikre fellesløsninger, robust og sikker digital infrastruktur i hele landet og en tillitsskapende og effektiv forvaltning.

Ekspedisjonssjefen må ha erfaring, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft som gir legitimitet både i dialog med andre departementer og i samhandling med næringsliv og andre samfunnsaktører både nasjonalt og internasjonalt. Til stillingen ligger oppfølging av EUs IT-politikk og konsekvenser av EU-forordninger, for eksempel innen områder som kunstig intelligens og personvern. Avdelingen har et tungt sikkerhets- og beredskapsansvar.

Avdelingen jobber for at forvaltningen er godt organisert, samordnet og styrt. I tillegg til koordineringsansvar for forvaltningspolitikken og IT-politikken, har avdelingen ansvar for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Avdelingen har administrativt ansvar for Datatilsynet og Personvernnemda og etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Ekspedisjonssjefen vil være nær rådgiver for departementets politiske ledelse. Stillingen rapporterer til departementsråden. Du er en del av departementets toppledergruppe, og vil bidra til god samhandling også utover eget ansvarsområde. Avdelingen består av nærmere 60 kompetente medarbeidere fordelt på fire seksjoner og en stab. Siden departementet er nyetablert, kan det skje endringer i avdelingens organisering og ansvarsområde.

Ved valg av ny ekspedisjonssjef vil vi legge vekt på

  • relevant utdanning på masternivå og solid ledererfaring
  • bred samfunnsinnsikt, god rolleforståelse, solid forvaltningskompetanse og forståelse for politiske prosesser og arbeid i sentralforvaltningen
  • ambisjoner og interesse for digitalisering og forvaltningsutvikling
  • gode samarbeidsegenskaper, gjennomføringskraft og erfaring fra større samhandlingsprosesser på tvers av sektorer
  • strategisk forståelse, sterke analytiske evner, helhetsblikk og troverdighet
  • evne til å håndtere krevende situasjoner, herunder kriser og beredskapssituasjoner
  • en inspirerende og utviklende lederstil med evne til å skape engasjement om felles mål
  • stor arbeidskapasitet og god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
  • erfaring med store digitaliseringsprosjekter og forståelse for teknologiske, juridiske, økonomiske og forvaltningsmessige konsekvenser av endringer, inkl. fra EØS-rett, vil være en fordel

Du må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres. Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem.

Annen informasjon

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no. Vi oppfordrer interesserte til å søke snarest mulig, og senest innen 9. mai 2024.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Stillingsinfo

Frist9. mai 2024

Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) er opprettet som et nytt departement fra 1. januar 2024 og har ansvaret for å videreutvikle digitaliseringspolitikken og offentlig forvaltning. Departementet har en samordnings- og pådriverfunksjon og skal bidra til at statsforvaltningen er godt organisert, styrt og ledet og kan håndtere fremtidige utfordringer.

Departementet har ansvaret for nasjonalt arbeid med elektronisk kommunikasjon, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning. Det nasjonale arbeidet for å nå FNs 17 bærekraftsmål utvikles og samordnes i det nye departementet. Departementet skal legge til rette for et effektivt og godt koordinert departmentsfellesskap, og har bl.a. ansvaret for det nye regjeringskvartalet og fellesfunksjonene for departementene.

DFD har om lag 170 ansatte fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsstab. Blant departementets underliggende etater og virksomheter er Digitaliseringsdirektoratet, Datatilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Statsbygg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO, fra 1.1.2025) og statsforvalterne.