Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Eiendomssjef

Er du den nye eiendomssjefen for politibyggene våre?

StatsbyggOslo14. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Magnus Hallaråker

Sektordirektør

+47 480 89 322

Nøkkelord

EiendomssjefJustisJuristEiendomBærekraft

Statsbygg forvalter en rekke eiendommer for politiet over hele landet. Eiendomssjefen har ansvaret for en portefølje med eiendommer og bidrar til god relasjonsbygging med leietakerne. Oppgavene vil være utleie, utvikling av eiendommene, forvaltning av leiekontraktene og du skal legge til rette for at Statsbygg har effektive og bærekraftige lokaler som støtter opp under virksomhetenes formål. Stillingen er organisatorisk plassert i avdeling Eiendomsutvikling og -forvaltning og rapporterer til sektordirektør for justiseiendommene. Justissektoren har eieransvar for fengsel, politieiendommer, domstoler, asylmottak, Norges Brannskole, Justismuseet og Svalbard. Stillingen er ikke tillagt personalansvar, men eiendomssjefen vil eie og lede prosesser og team som er tverrfaglig sammensatt.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Eiendomssjefen ivaretar eieransvar for eiendommer innenfor sin portefølje. Dette inkluderer blant annet:

 • Ansvar for dialog med kunder og brukere i porteføljen
 • Inngå, følge opp og reforhandle leiekontrakter og tilleggskontrakter
 • Ivareta ansvaret som eier i forhold til alle pålagte myndighetskrav.
 • Prioritere vedlikeholdsbudsjetter i egen portefølje i tett samarbeid med driftsavdelingen.
 • Utvikle eiendommene og holde kontakt med tilstøtende eiendommer og interessenter.
 • Delta i team for byggeprosjekt for tverrfaglig erfaringsoverføringer.
 • Opparbeide seg spisskompetanse på egen portefølje og sektor.
 • Bidra til utvikling av sektorkompetanse og kundeinnsikt
 • Bidra til god kommunikasjon og samarbeid internt og eksternt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen f.eks. jus, samfunnsvitenskap, økonomi eller eiendomsfag. Særlig relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanningsnivå
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring fra kundedialog og oppfølging av kunder
 • Erfaring fra kontraktsarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

For stillingen er det et vilkår for ansettelse at du oppnår sikkerhetsklarering og autorisasjon til nivå HEMMELIG, jf. Sikkerhetsloven § 8-2. For stillingen kreves det også en uttømmende politiattest som kan godkjennast av Kriminalomsorgen, jf. straffegjennomføringslova § 8,1

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God evne til å skape tillit og dialog både internt og eksternt
 • God til å forutse utfordringer
 • Arbeider strategisk, planmessig og strukturert i en hektisk hverdag
 • Nysgjerrig og glad i å lære

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges mest profesjonelle eiendomsaktører
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Fleksibel arbeidstid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente
 • Stillingen lønnes fra kr 800 000,- til 1 000 000,-, avhengig av kvalifikasjoner.

Arbeidssted: Biskop Gunnerus gate 6, 0155 Oslo

Stillingsinfo

Frist14. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Magnus Hallaråker

Sektordirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statsbygg

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.