Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Eiendomslandmåler

Statens vegvesenFlere steder19. mars 2023
Søk her

Kontaktperson

Ingrid Høydal

Seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger deg som kan hjelpe oss å få klarhet i eiendomsgrenser når erverv skal planlegges og gjennomføres. Oppdaterte kart, riktige eiendomsgrenser og gode grunnlagsdata er viktige premisser for all planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning av våre veger.

Hos oss vil du finne faglig tyngde kombinert med et arbeidsmiljø preget av kreativitet, humør og omsorg for hverandre. Vi kan tilby deg et trivelig fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling, og et godt sosialt miljø.

Som eiendomslandmåler vil du bl.a. ha følgende oppgaver:

Eiendomslandmåling:

 • kvalitetssikre eiendomsgrenser og rydde i eiendomsforhold
 • gjennomføre oppmålingsforretning og sørge for matrikulering

Øvrige landmålingsoppgaver kan være:

 • skanning av grunnlag for terrengmodell
 • etablering av grunnlagsnett/fastmerker
 • kontroll av stikningsdata.
 • mengdekontroll.
 • setningsmålinger.

På seksjonen har vi også oppgaver innenfor registrering av spor og jevnhet på vegnettet, registrering av vegbilder og måling av friksjon, samt en koordinerende rolle for NVDB (Nasjonal Vegdatabank).

Øvrige landmålingsoppgaver i forbindelse med veibygging vil også forekomme.

Seksjonen har for tiden 24 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet. Kontorsted for eiendomslandmåler kan være Bergen, Molde eller Drammen. Eventuelle andre nærliggende kontorsteder kan vurderes.

Les mer om å jobbe i Statens vegvesen og Drift og vedlikehold her

Kompetansekrav

Du må ha utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år med fagkrets innen landmåling og eiendomsfag. Relevant erfaring innen fagområdet kan kompenseres for manglende utdanning.

Erfaring innen eiendomslandmåling vil bli vektlagt.

Autorisasjonsprøven må være avlagt innen frist satt av Kartverket.

Du bør ha kjennskap til bruk av GNSS og totalstasjon med tilhørende programvare, gode IT-kunnskaper og kjennskap til aktuelle GIS-verktøy.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • selvstendighet
 • praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • gjennomføringsorientert
 • er samfunnsengasjert og resultatorientert

Noe reisevirksomhet må regnes med, førerkort klasse B vil derfor være nødvendig.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Ingrid Høydal tlf. 415 70 598.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist19. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Ingrid Høydal

Seksjonsleder


Industrier

Arealplanlegging og arkitektur

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.