Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Eiendomsforvalter

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesenLillehammer29. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Hans Olav Halvorsen

Seksjonssjef

+47 924 34 491

Bygg- og eiendomsavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av etatens bygg, som for eksempel kontorbygg, trafikkstasjoner, kontrollstasjoner og velferdsbygg. Eiendomsmassen er hovedsakelig leid, men Statens vegvesen er også eier av enkelte trafikkstasjoner, alle kontrollstasjoner og velferdsbygg.

Seksjon Byggdrift øst har ansvar for all eiendomsmasse i Viken, Oslo og Innlandet.

Det må påregnes reiseaktivitet innenfor Innlandet som er hovedområdet samt noe innenfor resten av området som seksjonen har ansvar for.

Arbeidssted er Lillehammer kontorsted.

Vi er rundt 4.600 ansatte fordelt på rundt 200 steder i landet, og leier/eier rundt 275.000 m2 til dette formålet. I tillegg kommer et antall eiendommer som vi eier og som brukes i driften som lager, garasjer, brøytestasjoner mm.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaver:

 • Daglig oppfølging av bygningsmassen i egen portefølje
 • Oppfølging i Facilit som er dagens FDVU-system
 • Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner
 • Gjennomføre vedlikeholds- og rehabiliteringsplaner, samt brukertilpasninger
 • Oppfølging av drift og service avtaler for eiendomsporteføljen
 • Oppfølging av internkontroll og offentlige lovkrav som eksempelvis brann, radon og legionella
 • Utarbeidelse, inngåelse og oppfølging av service- og vedlikeholdsavtaler
 • Prosjektledelse for interne ombygginger og flytteprosjekter og byggeprosjekter hvor Statens vegvesen er leietaker
 • Energioppfølging
 • Budsjett- og økonomioppfølging for egen portefølje

Andre oppgaver:

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kompetansekrav

 • Teknisk utdannelse innen bygg, minimum ingeniør (bachelor)
 • Gode IT-kunnskaper, og praktisk erfaring med moderne dataverktøy, inkludert styrings- og informasjonsforvaltningsverktøy innen eiendomsforvaltning
 • Kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Lang erfaring innenfor forvaltning, eiendomsdrift, byggeledelse og/eller prosjektledelse kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper:

 • Handlekraftig og stadig på søken etter nye og fremtidsrettede måter å løse oppgaver på
 • Gode analytiske evner og helhetsforståelse
 • Selvstendig, kvalitetsbevisst og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk og strukturert med god planleggingsevne
 • Løsningsorientert med stor gjennomførings evne
 • Det er krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort kl B

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Hans Olav Halvorsen, 92434491.

Stillingsinfo

Frist29. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Hans Olav Halvorsen

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.