Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

EBA-controller

Kan du energiledelse og brenner for energieffektivisering?

EtterretningstjenestenOslo12. august 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson fag

+47 230 94 445

Nøkkelord

EnergiMiljøEiendomForsvaretEtterretningstjenesten

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter en som kan lede og rådgi E-tjenesten innenfor arbeidet med energi- og miljøstyring.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i understøttelsen av vårt viktige samfunnsoppdrag, samt bidra til å styrke vårt miljø innenfor driftsoptimalisering og energieffektivisering av eiendomsmassen.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er å utøve energiledelse og -rådgivning, samt koordinere arbeidet med virksomhetens langsiktige energi- og miljøplaner.

Du vil utføre informasjonsinnhenting, utarbeide tiltaksanalyser og handlingsplaner. Videre vil du delta i merkantile prosesser som et ledd i kontinuerlig forbedring innen energiledelse, gjennom blant annet oppfølging og evaluering av eksisterende rammeavtaler samt initiering av nye. Du vil også bistå i løpende økonomirapportering for energiområdet, samt understøtte ledelsen i forbindelse med økonomistyring, periodisk rapportering og prognostisering.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad.
 • Relevant erfaring med god resultatoppnåelse.
 • Generelle IKT-kunnskaper.

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring med ulike økonomisystem.
 • Erfaring med fagområdet eiendom, bygg og anlegg (EBA).

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For stillingen som EBA-controller kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er serviceinnstilt
 • Du har en løsningsorientert og proaktiv holdning
 • Du er strukturert og evner å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 732 300 - 919 200 [Lønnstrinn: 73-82] i stillingen som senioringeniør (kode: 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist12. august 2024

Kontaktperson

Kontaktperson fag


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.