Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Driftstekniker EBA

EtterretningstjenestenVadsø27. juli 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 789 57 104

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.
Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi har en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. våre ansatte har mulighet til trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Forsvarets stasjon Varanger har ledig fast stilling som driftstekniker, kontorsted Vadsø. Stillingen inngår i felles forvaltning Øst-Finnmark og stillingsinnehaver må påregne arbeidsoppdrag i regionen ved behov.

Til stillingen søker vi deg som liker å arbeide selvstendig og som trives med en variert hverdag. Hos oss får du stor frihet til å jobbe med faget i spennende omgivelser.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre daglig drift- og vedlikeholdsarbeid av eiendom, bygg og anlegg
 • Ivareta brannvern ved FSV Vadsø
 • Bidra og støtte i øvrige deler av regionens ansvarsområde
 • Gi råd til leder og holde denne oppdatert innen fagfeltet

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Generell studiekompetanse eller relevant fagbrev. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper
 • Førerkort kl B

Det er ønskelig med:

 • Fagbrev innen relevant fagområde
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Gode engelskkunnskaper
 • Traktorsertifikat og/eller truckførerbevis

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Samarbeid og samspill: I E-tjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Holdninger og lojalitet: E-tjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærevilje og planmessighet: E-tjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning.
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevner, ordenssans og initiativ vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell som er synlig gjennom konkrete resultater.
 • Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
 • Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger.
 • Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 548 600 – kr 635 400, (lønnstrinn 56 – 65) i stillingen som driftstekniker (kode 1136) iht gjeldende Hovedtariffavtale.
 • Det tilstås et generelt tillegg på 8 000 brutto pr.år Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingsinfo

Frist27. juli 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.