Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Austri søker Driftsleder

Veksthuset Personal ASSøre Osen18. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Geir Bjerke Myreng

Seniorrådgiver / Partner / Sertifisert tester NEO-PI-3

geir@veksthusetpersonal.no

Austri sin driftsorganisasjon drifter vindkraftverk som ligger i Trysil, Våler og Åmot kommuner, og søker nå etter ny driftsleder. Jobben tilbyr en unik mulighet til å jobbe med å optimalisere og utvikle produksjon av fornybar energi. Du blir del av et ungt selskap som bidrar til det grønne skiftet. Bedriften produserer energi tilsvarende forbruket til 35.000 husstander pr år.

I stillingen som driftsleder vil du være ansvarlig for teknisk oppfølging av vindkraftverkene, og tilhørende elektriske installasjonene.
Arbeidsoppgavene gjennomføres ved vindkraftverkene på Raskiftet og på Kjølberget. Driftsleder vil være ansvarlig for el-sikkerhet, samt kunne fungere som leder for kobling ved selskapenes elektriske anlegg.

Vi tilbyr

Du vil jobbe i en bransje som bidrar til løsningen på store problemer som klima og knapphet på energi i Europa. Vi tilbyr en unik mulighet til å være med å videreutvikle kulturen i ungt selskap. Du vil kunne jobbe med ledende teknologi i en fremtidsrettet bransje innen fornybar energi. Nødvendig kursing og spesifikk opplæring vil bli gitt. Austri har gode lønns-, pensjon- og forsikringsordninger. Det tilrettelegges for tjenestebil.

Som driftsleder vil dine hovedoppgaver bestå av:

 • Oppfølging og utvikling av vindparkene med tilhørende installasjoner
 • Lede interne og eksterne prosjekter og arbeidsgrupper
 • Ansvarlig for dokumentasjon for arbeid gjennomført av leverandører og underentreprenører
 • Finne og analysere feil samt hele tiden jobbe med å forbedre driften av vindkraftverket
 • Planlegge og gjennomføre kontroll på vindturbinene og tilhørende installasjoner
 • Oppfølging og utvikling av kontrakter.
 • Påse at planlagt og uforutsett vedlikehold på vindturbiner og tilhørende installasjoner blir utført
 • Utarbeide driftsrapporter og lignende
 • Gjennomføre risikovurderinger, jobbe forebyggende med å etablere risikoanalyser og avhjelpende tiltak
 • Holde vindparken oppdatert med hensyn til lovpålagte krav og kontroller
 • Beredskapskoordinator og IKT sikkerhetskoordinator KBO , samt stedfortreder for beredskapsleder.
 • Delta og støtte i prosesser rundt krafthandel o.l.

I tillegg vil du ha ansvar for å sikre gode relasjoner med grunneiere og andre interessenter samt HMS-arbeidet i vindkraftparken.

Stillingens spesifikke innehold vil kunne tilpasses rett kandidat.

Vi ønsker at du:

 • Innehar relevant master- eller bachelorgrad, eller fagskoletekniker med relevant erfaring.
 • Har minimum 3 års relevant praksis etter endt utdanning
 • Gode Engelsk kunnskaper
 • Gjerne også erfaring innenfor mekaniske eller andre relaterte fag
 • Innehar teknisk kunnskap om kraftteknologi som generatorer, girkasser, motorer, omformere, transformatorer, bryterfelt, hydrauliske & elektriske systemer og kontrollsystemer
 • Besitter førerkort for bil

I tillegg ønsker vi at du innehar gode samarbeidsevner, og trives med å jobbe som del av et team, samtidig kan du jobbe selvstendig når det er nødvendig.

Før ansettelse vil vi gjennomføre en bakgrunnssjekk på aktuell kandidat iht Kraftberedskapsforskriften

Ønsker du deg en spennende jobb i en fremtidsrettet bransje innen fornybar norsk energi? Send en søknad via link evt på epost til geir@veksthusetpersonal.no.

For mer informasjon om selskapet, se www.austri.no

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jan Roger Broen, Daglig leder i Austri på 951 05 621, eller Geir Bjerke Myreng, Veksthuset Personal AS på 918 44 655

Søknader håndteres fortløpende.

Arbeidssted: Rubbholvegen 379, 2428 Søre Osen


Austri er formelt organisert med de to selskapene Austri Raskiftet DA og Austri Kjølberget DA. Raskiftet vindkraftverk består av 31 vindturbiner og ble driftsatt i desember 2018.

Kjølberget vindkraftverk består av 13 vindturbiner og ble driftsatt i oktober 2021. Austri er ansvarlig for drift og vedlikehold av vindkraftverkene, og salg av den fornybare energien som produseres. Selskapene består per i dag av sju medarbeidere, som jobber tett sammen med våre samarbeidspartnere.

Stillingsinfo

Frist18. november 2023

Kontaktperson

Geir Bjerke Myreng

Seniorrådgiver / Partner / Sertifisert tester NEO-PI-3


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Veksthuset Personal AS

Veksthuset Personal er et personalselskap med ekspertise innen rekruttering, bemanning, HR rådgivning og offshore.

Våre spesialiserte og erfarne rådgivere styrker kundenes verdiskaping gjennom våre tjenester, samtidig som vi bidrar til å sikre en meningsfull arbeidshverdag for arbeidstakerne vi formidler.

Våre tjenester leveres alltid i tråd med våre verdier: Effektive – Pålitelige – Menneskeorienterte – Innovative