Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Driftsleder

Vil du lede kontor for drift ved Forsvarets stasjon i Vardø?

EtterretningstjenestenVardø12. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson fag

+47 789 86 030

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse.

Velkommen til oss i Vardø og en unik mulighet for å jobbe med ledelse rundt EBA og støttesystemene til verdens beste radarsystem.

Som driftsleder får du muligheten til å bidra rett inn i vårt samfunnsoppdrag ved å sørge for at arbeidsmiljøet for våre ansatte, støtte-systemer og -prosesser, er best mulig. Du vil bli leder for et svært kompetent team med ansatte som jobber med eiendom, bygg og anlegg (EBA), logistikk og renhold, samt mange spennende prosjekter. Du vil som leder av drift være en del av stasjonens lederteam. Stillingen inngår i "Felles Forvaltning Øst-Finnmark" og det må påregnes arbeidsoppdrag i regionen ved behov.

Hva kan vi tilby deg i Vardø?

 • Et liv i nord kan by på fantastiske naturopplevelser fra arktiske stormer til midnattssol. Her vil du oppleve spektakulære natur og kunne dyrke ditt friluftsliv fullt og helt.
 • Du vil kunne ta del i et nærmiljø som beskrives som åpne og hjertevarme folk.
 • Du kan dra nytte av økonomiske ordninger som at det er billig å bo og leie, gratis barnehage, fritak i fra el-avgiften, nedskriving av studielån og reduksjon i personbeskatning, bare for å nevne noe.
 • «Vi styrer tiden selv» sier de som bor her. Alt er i gangavstand; ingen kø og korte avstander til jobb, butikk og natur.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere, rekruttere, og lede den daglige og langsiktige driften av EBA, logistikk og renhold
 • Planlegge bruk av tilgjengelige ressurser i regionen i samråd med koordinator for "Felles Forvaltning"
 • Lede planlegging og gjennomføring av oppgraderinger og installasjoner, samt være pådriver for videreutvikling innenfor fagfeltene
 • Budsjettarbeid og koordinere aktiviteter mellom de ulike fagområdene
 • Kontrollere at arbeidet er utført etter planer, kontrakter og faglig standard. Kontrollere at dokumentasjon til enhver tid er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde.
  Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk og engelsk
 • Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Lederutdanning og -erfaring
 • Erfaring innen personellforvaltning og budsjettarbeid
 • Kunnskap om fagområdene tillagt avdelingen

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Personlige egenskaper som samarbeidsevner, endringsvilje, samt evnen til å arbeide selvstendig og strukturert, vektlegges.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 821 100 - 942 700 [Lønnstrinn: 78-83] i stillingen som kontorsjef (kode:1054) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. I tillegg tilstås det et kronetillegg på 8000,- pr år. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist12. mai 2024

Kontaktperson

Kontaktperson fag


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.