Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Driftsingeniør VVS/KEM

Vil du bli en del av vårt team som driftsingeniør VVS/KEM?

SporveienOslo4. august 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale

HR/rekruttering

anne.margrete.kvale@sporveien.com

Jan Arne Andresen

Avdelingsleder bygg og stasjoner

Nøkkelord

IngeniørfagJernbaneteknikkAnleggsteknikkDriftskompetanseVVS

Infrastruktur T-bane søker nå etter en dyktig driftsingeniør innen VVS/KEM fag. I denne rollen vil du være en viktig fagressurs innen VVS/KEM, både innenfor vedlikehold og forvaltning, samt i våre ambisiøse prosjekter. Vi har en rekke spennende oppgaver foran oss, inkludert implementeringen av det nye signalanlegget CBTC, integreringen av Fornebubanen, ombyggingen av Majorstuen stasjon, etableringen av Diakonhjemmet stasjon, og flere store bane- og stasjonsoppgraderinger de kommende årene. Din ekspertise og ditt bidrag vil være avgjørende for vår suksess.

Vi er kjent for vårt åpne arbeidsmiljø, hvor ideer raskt kan bli til virkelighet, støttet av et sterkt og engasjerende fagmiljø. Vi tilbyr et dynamisk arbeidssted "der det skjer", perfekt for deg som trives i en aktiv og utfordrende hverdag.

Rollen Driftsingeniør VVS/KEM er plassert i enheten Banesjef T-bane, i avdelingen Vedlikehold og forvaltning. Her blir du en del av et team bestående av 28 dyktige medarbeidere, alle engasjerte i vedlikehold og fornyelse av T-banens infrastruktur. Ditt bidrag vil sikre gode leveranser, samt effektiv styring og kontroll av fagområdet VVS/KEM. Arbeidsstedet er primært på Etterstad, men du vil også være noe ute i felt langs T-banens infrastruktur ved behov. Sporveien utvikler seg i rekordfart, noe som skaper nye og spennende utfordringer for våre ansatte. Vår ambisjon er å være den beste nordiske løsningen på effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk, noe som stiller store krav til oss som organisasjon. For å lykkes med å skape mer kollektivtrafikk for pengene, må vi sørge for løpende vedlikehold og ivaretakelse av eierinteresser i pågående og kommende prosjekter.

I rollen som driftsingeniør VVS/KEM har du en unik mulighet til å påvirke og bidra til at T-banen forblir et naturlig førstevalg for reisende i Oslo-området.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av driftsledere på basene, bistå med veiledning om drift og vedlikehold.
 • Kontroll av prosjektering og montasje an nye anlegg.
 • Planlegge vedlikeholdsbehov, og gjenstående levetid på anleggene.
 • Følge opp relevante krav innen klima.
 • Koordinering og oppfølging samt kvalitetskontroll av leverandører og underleverandører, herunder sikre at leverandører har nødvendige kurs, oppfølgingsmøter med leverandør, befaringer og lignende.
 • Være delaktig i prosesser ved innkjøp mot rammeavtaler som gjelder, VVS.
 • Påse at leverandører og underleverandører har tilstrekkelig underlag for å utføre oppdrag på infrastrukturen.
 • Opprette arbeidsordre i selskapets vedlikeholdssystem.
 • Godkjenning av innkommende faktura og internfakturering.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning – innen ventilasjon og klima. Erfaring fra drift og vedlikehold innen VVS/KEM- faget.
 • Førerkort klasse B.
 • Gjerne erfaring fra prosjektarbeid.
 • Ønskelig med erfaring fra kontraktsoppfølging og styring av leverandører.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk – muntlig og skriftlig.
 • Generelt gode IT-kunnskaper innen MS-office.
 • God muntlig og skriftlig fremleggingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og vilje og evne til å motivere og utvikle seg selv og sine kollegaer.
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og prioritere riktig under press.
 • Evne til å se forbindelsen mellom teori og praksis innen fagområdet.
 • Evne til selvstendig å se behov for forbedringer innenfor eget ansvarsområde.
 • Høy arbeidskapasitet og fleksibilitet i forhold til arbeidstid- og sted.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene, slik at flest mulig lar bilen stå og heller reiser kollektivt.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor.
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag.
 • I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette.
 • Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende, og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac, som er en ekstern leverandør av bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med avdelingsleder bygg og stasjoner, Jan-Arne Andresen på mobil +47 403 88 812 eller via mail jan-arne.andersen@sporveien.com.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Stillingsinfo

Frist4. august 2024

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale

HR/rekruttering

Jan Arne Andresen

Avdelingsleder bygg og stasjoner


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.