Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Driftsingeniør (DI) for CBTC

Spennende stilling i en stor omstilling

SporveienOslo15. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale

HR/rekruttering

anne.margrete.kvale@sporveien.com

Thomas Arne Printz Gregers

Avdelingsleder • Vedlikehold/Forvaltning

Nøkkelord

Samfunnsviktig arbeidsgiverTrimromBedriftslag

Satsingen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene. Omstillingen skal sikre at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by.

Sporveien har flere store prosjekter som vil påvirke T-banen i lang tid fremover. Blant disse er innføringen av et komplett nytt signalsystem med CBTC-teknologi for hele T-banen, inklusive Fornebubanen. Det nye systemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Vi har i den forbindelse behov for en driftsingeniør (DI) for CBTC.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en av Sporveiens eksperter på vedlikehold av CBTC-systemet, og bistå prosjektet der dette er nødvendig.
 • Bistå i test, verifisering og godkjenning av driftssystemene.
 • Være med på å planlegge og gjennomføre innføring og overlevering av CBTC-systemet med tilhørende støttesystemer.
 • Være med på å definere og skrive fremtidige prosesser for vedlikeholdet av CBTC, også sett i sammenheng med andre systemer.
 • Bistå med løpende avklaringer mot andre funksjoner i prosjektet.
 • Planlegge og sikre nødvendig opplæring av personell.
 • Sikre at nødvendig dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold ferdigstilles for alle faser.
 • Analysere og beskrive hva som bør og kan forbedres med dagens system.
 • Stillingen innebærer koordinering og tett dialog og avstemming med interne prosjektmedarbeidere i tillegg til blant annet verkstedene (Etterstad og Majorstuen), depotene (Avløs og Ryen), Sporveien Vognmateriell, tekniske driftsmiljøer og CBTC leverandøren og eventuelt andre leverandører.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning som ingeniør eller sivilingeniør, primært innen kybernetikk, tele, automasjon, data, eller elektro, alternativt lang og relevant erfaring innenfor vedlikeholdsarbeider og styring av dette.
 • Erfaring med vedlikehold av automasjon/signalsystemer.
 • Erfaring fra jernbane eller jernbanerelatert virksomhet er en fordel.
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra store prosjekter er en stor fordel.

Personlige egenskaper/ferdigheter:

Du er trygg på deg selv og tar ansvar, samtidig som du samarbeider godt med andre på tvers av fag. Du ser muligheter, har en positiv innstilling og er løsningsorientert. For å lykkes i denne stillingen kreves det at du er nøyaktig og kvalitetsbevisst. Du trives i en hektisk tverrfaglig hverdag.

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig rollemodell og kulturbærer av dette. Som medarbeider i Sporveien forventer vi at du er engasjert, endringsvillig og profesjonell.

Ønskede egenskaper/ferdigheter:

 • Evne til å kommunisere godt med operativt personell.
 • Evne til å samle inn og systematisere brukerbehov.
 • Evne til skriftlig systematisk fremstilling av tekniske forhold (norsk og engelsk).
 • Positiv bidragsyter i et hektisk prosjektmiljø.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor.
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag.
 • I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht. regelverk for dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Har du spørsmål til stillingen kan disse stilles til, avdelingsleder vedlikehold/forvaltning, Thomas Gregers på telefon 416 63 326.

Stillingsinfo

Frist15. august 2023

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale

HR/rekruttering

Thomas Arne Printz Gregers

Avdelingsleder • Vedlikehold/Forvaltning


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.