Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Driftsingeniør

Driftsingeniør med interesse for eiendomsdrift og god service søkes!

Opplysningsvesenets fond (OVF)Oslo2. juni 2024
Søk her

Kontaktperson

Ron A. Emil Bakke

Leder Bygningsseksjonen

+47 23 08 15 88

Vi søker en engasjert driftsingeniør med interesse for eiendomsdrift og god service. Stillingen krever at du er åpen for digitalisering, og du vil håndtere driftsoppgaver for våre eiendommer i hele landet, noe som innebærer reiseaktivitet. Dine hovedoppgaver vil inkludere å vurdere vedlikeholdsbehov for å forberede eiendommer til utleie, noe som bidrar til mer effektiv og kvalitetsmessig drift. Du vil spille en viktig rolle i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), kvalitetssikring, og utvikling av rutiner og maler.

Vår seksjon håndterer planlegging, prosjektering, drift, forvaltning og vedlikehold av vår varierte bygningsmasse, som inkluderer hovedsakelig eldre boliger, forpakterbruk og næringsbygg, hvorav mange er fredet. Vi er opptatt av kvalitet og effektive løsninger.

Vi oppgraderer nå våre prosesser og systemer og for å forbedre oss må vi utnytte teknologi på en måte som skaper mer effektive prosesser og gir mindre ressursbruk, samtidig som vi fokuserer på bærekraft.

Arbeidssted er Oslo, våre kontorer i Rådhusgata 1-3 i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Fellesoppgaver for driften innenfor FDV, miljø/bærekraft, SHA/HMS, brannvern og internkontroll.
 • Ansvar for off. varsler/pålegg ifm. brann- og el-tilsyn og oppfølging av disse.
 • Ansvar for intern support og leietakerhenvendelser i Facilit FDVU
 • Ansvar/oppfølging ifm. utleien bla.utflytting/Innflytting, registrering av avvik, engasjere håndverkere, forberedelse for salg m.m.
 • Ansvar/oppfølging av avtaler, spesielt serviceavtaler innenfor f.eks. brannvarsling, skadedyr, snøbrøyting. Elektroniske dørlåser o.l.
 • Ansvar for ajourføring av vårt FDVU-system (Facilit), og forvaltning av prosjektene i vårt FDV-system
 • Ansvar for oppgradering/implementering av revisjoner/endringer av programvaren innenfor FDV
 • Budsjett og økonomiansvar for løpende drifts og vedlikeholdsprosjekter
 • Oppgaver/anskaffelser knyttet til gjennomføring og oppfølging av ulike mindre løpende investerings- og vedlikeholdsprosjekter
 • Vurdere tilstanden på bygninger/bygningsdeler ved befaringer

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant byggteknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå. Vi ser gjerne at du også har fagbrev innenfor byggfag.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra eiendomsdrift, leieboeroppfølging og kontraktsoppfølging
 • Gode datakunnskaper, spesielt innenfor M365/Teams og kjennskap til FDVU-systemer
 • Interesse for moderne og miljøvennlig drift og vedlikehold av eiendom er en fordel, samt tverrfaglig forståelse og erfaring fra byggebransjen, hvor erfaring med antikvarisk arbeid er en fordel
 • Det er ønskelig at du har kunnskap innen relevant regelverk, herunder bl.a. plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17), samt byggherreforskriften
 • Behersker norsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi vil ha en driftsansvarlig som er dyktig til i å håndtere utfordringer og som leverer resultater. Du har kommersiell forståelse, er rask til å tilegne seg ny kunnskap og har evne til å se helheten i prosjekter.

Du er kjent for din positive innstilling og din evne til å tilpasse deg endringer på en konstruktiv måte. Vi setter pris på nysgjerrighet og du bør være systematisk og strukturert i din tilnærming til oppgaver. Det er viktig at du kan jobbe selvstendig, men også samarbeide godt med kolleger, dele kunnskap og støtte andre i teamet.

Initiativ og ansvarlighet er nøkkelord for deg, og du er flink til å bygge relasjoner både internt og eksternt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og arbeidssted, sentral beliggenhet og konkurransedyktige betingelser med gode pensjons og forsikringsordninger. Hos oss får du et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med viktige og spennende oppgaver i en virksomhet som er under stadig utvikling. Vi har trenings i arbeidstiden, treningsrom og bedriftshytter.

Lønn etter avtale med bakgrunn i kvalifikasjoner og erfaring.

Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester når du søker på stillingen.

Våre verdier

Åpen, etterrettelig, fremtidsrettet og engasjert er våre verdier og noe du må kjenne deg igjen i. Som medarbeider i OVF forventes det at du skaper gode resultater, gode kundeopplevelser, godt arbeidsmiljø og at du bidrar til samhandling på tvers av hele konsernet.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål til stillingen kan rettes til leder av Bygningsseksjonen, Ron A. Emil Bakke på telefon: 23 08 15 88.

OVF er opptatt av mangfold og jobber for et inkluderende arbeidsliv. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Stillingsinfo

Frist2. juni 2024

Kontaktperson

Ron A. Emil Bakke

Leder Bygningsseksjonen


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Opplysningsvesenets fond (OVF)

OVF forvalter eiendom, kulturminner, naturressurser og kapital. OVF ble opprettet i 1821 med grunnlag i Grunnloven § 116, og er et eget rettssubjekt regulert i lov om Opplysningsvesenets fond.

Vi er en av landets største grunneiere, med om lag

 • 900 000 dekar med skog og utmark
 • 600 eiendommer fordelt på 357 kommuner
 • 6000 festekontrakter med festere over hele landet
 • 3 milliarder i finansportefølje

Les mer om OVF på www.ovf.no