Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Dokumentasjonsmedarbeidere

Jobb med informasjonsforvaltning i et ledende miljø!

Statens vegvesenLillehammer15. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Rigmor Jørstad

Kontorsjef

+47 905 92 152

Statens vegvesen trenger 2 nye medarbeidere til vårt Dokumentkontor på Lillehammer. Dokumentkontoret er en del av vårt landsdekkende dokumentsenter, og yter dokumentasjonstjenester til hele vår etat.

Hos oss vil du bli en del av et landets fremste miljøer innen informasjonsforvaltning.

Dokumentkontoret har 24 medarbeidere, hvorav 18 har arbeidssted på Lillehammer.

Stillingene er faste, med tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:

Mottaksbehandling av innkommende post, skanning, digitalisering, journalføring, kvalitetskontroll av journal, publisering av offentlig journal på eInnsyn.no. Gjenfinning av dokumenter og ivaretakelse av fysisk arkiv. Svartjeneste pr. telefon overfor eksterne kunder.

Utviklingsoppgaver innenfor eget fagfelt og egne system, verktøy samt veiledningsoppgaver for ivaretakelse av dokumentasjon i prosesser og digitalisering. Involvering som fagressurs i dokumentasjonsfaglig prosjekt. Rådgivning innenfor eget fagfelt, og deltakelse i prosjekter som krever vår medvirkning.

Kompetansekrav

 • Arkivfaglig eller dokumentasjonsfaglig utdanning fra høyskolenivå eller tilsvarende. Lang arkivfaglig arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskrav.
 • Du må ha god erfaring fra arkiv- og saksbehandlersystemet Public 360 - eller tilsvarende NOARK godkjente system brukt i offentlig forvaltning.
 • Du må ha erfaring fra bruk av relevante IT-verktøy som bl.a. løsninger som inngår i Office 365, og interesse for å ta i bruk ny teknologi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Du må innfri krav for å kunne bli sikkerhetsklarert.

Vi legger vekt på at du:

 • trives med å jobbe både selvstendig og i team.
 • er selvdreven og setter deg inn i nødvendige prosesser som danner utgangspunkt for dokumentasjonen i etaten.
 • har interesse for digital utvikling i arkivfaget da det jobbes med å få strukturert og automatisert manuelle oppgaver.
 • er produktiv og trives med repeterende rutinearbeid i et produktivt miljø i en fastlagt plan, og kunne håndtere store informasjonsmengder.
 • har gode samarbeidsevner, er opptatt av å yte god service og bidra til å bevare et godt arbeidsmiljø.
 • er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.
 • er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert.

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt kontorsjef Rigmor Jørstad tlf. 905 92 152

Stillingsinfo

Frist15. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Rigmor Jørstad

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.