Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Divisjonsdirektør IT

Vil du lede arbeidet med å skape gode digitale løsninger for de som skal hjelpe utsatte barn og unge?

BufdirTønsberg14. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bjørg Alvestad

Habberstad

bjorg.alvestad@habberstad.no

Til nyopprettet stilling søker vi en tydelig, utviklingsorientert og strategisk sterk divisjonsdirektør som vil bidra til å legge grunnlaget for fremtidens digitale løsninger i Bufdir. Divisjonen er ansvarlig for å utvikle og drifte infrastruktur og drifter både standardsystemer og egenutviklede digitale løsninger for Bufetat og Bufdir.

Virksomheten har over 6000 daglige IT-brukere, spredd over et stort antall lokasjoner over hele landet. IT-området har gått gjennom store endringer de senere årene, med økt bruk av skytjenester fra bla. Microsoft. Videre utvikling av nettverk og integrasjoner, digital sikkerhet, standardisering og modernisering av infrastruktur og klienthåndtering er satsingsområder framover.

Er du brukerorientert, løsningsfokusert, strategisk og strukturert, kan du være den vi ser etter! Stillingen er nyopprettet, og du vil derfor kunne forme den litt slik at den passer deg best. I Bufdir har vi et IT-miljø som jobber hardt med å tenke nytt og skape de beste tekniske løsningene for å hjelpe sårbare barn, unge og familier. Blant det vi er mest stolt av, er DigiBarnevern, Nasjonal portal for bekymringsmeldinger og ikke minst DigiUng. DigiUng er faktisk så bra at vi vant både Digitaliseringsprisen og Bedre Stat-prisen før i år.

Som divisjonsdirektør rapporterer du til direktøren og er en del av toppledergruppen. Divisjonen består for tiden av tre avdelinger, med ledere som rapporterer til divisjonsdirektør. Det er 38 ansatte i divisjonen, som hovedsaklig har sitt arbeidssted i Tønsberg. Stillingen har arbeidsplass ved Bufdir sine kontorer i Oslo og Tønsberg. Reisevirksomhet mellom kontorstedene må påregnes.

Hva får du jobbe med hos oss?

Divisjonsdirektør IT har overordnet ansvar for oppgavene tillagt divisjonen, og for at divisjonen når sine mål. Dette omfatter virksomhetens digitale sikkerhet og driftsansvar for IT-løsninger, økonomistyring, sourcing og leverandørstyring på IT-området. Divisjonsdirektør IT skal være en pådriver for endring, innovasjon og digitalisering i Bufdir.

I tillegg vil andre viktige oppgaver være:

 • fag- og personalansvar, samt budsjett- og resultatansvar
 • å delta aktivt i Bufdirs ledergruppe
 • bygge sterke og attraktive fagmiljøer med god trivsel som jobber effektiv og målrettet i strategisk retning
 • bygge gode samarbeidsrelasjoner med andre sektormyndigheter og andre relevante samarbeidsparter for å sikre gjennomføring av samfunnsoppdraget til Bufdir.

Hva slags bakgrunn har du?

Vi ser for oss at du har solid lederkompetanse, faglig autoritet og personlig integritet. For å lykkes som vår nye divisjonsdirektør må du ha:

 • relevant høyere utdanning på masternivå (lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning)
 • solid ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet med personal-, resultat- og budsjettansvar
 • relevant kompetanse og arbeidserfaring innenfor divisjonens fagområde
 • evne til å formidle klart og godt på norsk, både muntlig og skriftlig

Vi ønsker også at du har:

 • god forståelse for digitalisering og teknologi som strategisk virkemiddel
 • gode resultater fra strategisk arbeid, gjerne endringsledelse eller prosjekterfaring
 • relevant forvaltningskompetanse fra offentlig sektor for å ha nødvendig system- og rolleforståelse

Hva slags person ser vi etter?

Vi ser etter deg som har stort engasjement for digitalisering, våger å utfordre og bidrar til den strategiske utviklingen av Bufdir. Som divisjonsdirektør i Bufdir må du ha gode lederegenskaper og stor personlig integritet, og vi ønsker at du identifiserer deg med samfunnsoppdraget vårt: å styrke enkeltmenneskets muligheter til mestring og utvikling gjennom å fremme en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, likestilling og ikke-diskriminering.

Du er en trygg og inspirerende leder som setter klare mål og er resultat – og utviklingsorientert. Du er en relasjonsbygger som forstår viktigheten av samarbeid og tillit. Du tar initiativ og har stor gjennomføringskraft. Du deler kunnskap og erfaringer samt at du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Du må evne å sette retning, utfordre og engasjere.

Det blir lagt særlig vekt på god rolleforståelse, personlig egnethet og den totale sammensetningen av ledergruppen. Vi legger vekt på strategisk fokus kombinert med solid driftserfaring og evne til å få god dialog på alle nivåer er sentralt.

Hva kan vi tilby deg

 • Du vil få stillingskoden 1062 direktør med en årslønn som tilsvarer kr. 1 150 000 – 1 400 000 avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Stillingen som divisjonsdirektør er definert som en «ledende stilling» etter arbeidsmiljøloven § 10-12, som gir unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Informasjon til deg som søker

I Bufdir får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Bufdir ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for deg, dersom du har behov for dette. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste.

Stillingsinfo

Frist14. august 2023

Kontaktpersoner


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Bufdir

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten.

Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå.

Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget – vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.