Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Direktør

Nyopprettet felles IKT-virksomhet – for regjeringen og departementene

Kommunal- og distriktsdepartementetOslo12. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Liv S. Bøe

liv-sissel.boe@dss.dep.no

Sikre, effektive og brukervennlige digitale løsninger er avgjørende for at landets demokrati skal fungere på en god måte. Regjeringen har besluttet å opprette en ny IKT-virksomhet som blir departementsfellesskapets totalleverandør av digitale tjenester. Fire ulike miljøer slås sammen, og ny virksomhet skal bygges.

Vi søker en erfaren, strategisk sterk og samlende toppleder med god rolleforståelse. I tillegg til å sørge for effektiv og sikker drift og forvaltning, både i nåværende lokaler og i nytt regjeringskvartal, skal tjenestetilbudet videreutvikles. IKT-virksomhetens tjenester vil legge til rette for innovasjon, effektiv samhandling og nye arbeidsformer for å løse samfunnsutfordringer på en sikker måte. Forståelse for departementenes sammensatte behov og nødvendigheten av god forankring er avgjørende for å lykkes. Det er viktig at du er synlig, skaper tillit og sørger for en faglig opplyst dialog.

Du skal bygge ny organisasjon, og din evne til å utvikle en positiv kunde- og brukernær virksomhet med kompetente og samarbeidsorienterte medarbeidere er like viktig som at du har tilstrekkelig teknologikompetanse.

Vi søker en ny direktør med

 • høye ambisjoner for utvikling av organisasjon, kundedialog og tjenester
 • forståelse for muligheter som ligger i innovasjon og anvendelse av ny teknologi
 • solid ledererfaring på høyt nivå, gjerne fra endrings- og utviklingsprosesser
 • god rolleforståelse og bred samfunnsinteresse
 • bredt nettverk og kunnskap om organisering og arbeidsprosesser i departementene
 • kundeorientering og aktiv portefølje- og kontraktsstyring på strategisk nivå
 • erfaring med å balansere kunnskapsbasert forvaltnings- og tjenesteutvikling med krav om sikkerhet
 • samarbeidsorientering og en tillitsvekkende og trygg kommunikasjonsform
 • en motiverende lederstil med interesse for utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • robusthet til å takle mange parallelle oppgaver og krevende avveininger
 • relevant utdanning, gjerne på masternivå

Direktøren ansettes på åremål for seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Lønn etter avtale. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG.

Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 91108263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om IKT-virksomheten

Ny felles IKT-virksomhet for departementsfellesskapet etableres som et forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Den nye virksomheten skal være totalleverandør av digitale tjenester til regjeringen, departementene, statsministerens kontor (SMK), utenriksstasjonene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Dette inkluderer utvikling og leveranser av IKT-tjenester, samt ytterligere tjenester som bidrar til digitalisering.

IKT-virksomheten opprettes som en sammenslåing og videreføring av IKT-miljøene til Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og DSS.

Virksomheten vil ha ca. 180 ansatte, og hovedkontor i Oslo.

Spørsmål om stillingen

 • Liv S. Bøe
  91108263
  liv-sissel.boe@dss.dep.no

Stillingsinfo

Frist12. oktober 2023

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet har ca 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og distriktsministeren og øvrig politisk ledelse.

Departementet (KDD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for fylkesmennene, valgjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.