Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

DevOps engineer

Har du erfaring med Azure og infrastruktur?

DSBTønsberg22. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Hans Magne Holst

Seksjonssjef

hans.magne.holst@dsb.no

Nysgjerrig på kombinasjonen av Azure-services, egenutviklede tjenester, skyplattform og samfunnssikkerhet og beredskap? DSB søker nå etter DevOps engineer. Digitale løsninger knyttet til dagens nødnett, nytt nødnett, eksplosiver, anlegg med farlige stoffer, brann, samfunnssikkerhet og beredskap preger vårt oppsett og kompetanse. Azure og infrastruktur som kode står sentralt i det meste vi gjør. Avansert og helhetlig overvåking er også en del av hverdagen. Vi er stolte av det vi leverer og liker selv å tro at vi er det mest spennende og kompetente IKT-miljøet i Tønsberg-området.

Ansvar og oppgaver i stillingen

Du blir et sentralt bindeledd mellom sentral IKT-funksjon og ut mot forskjellige implementeringsteam. I det daglige vil du bistå i å etablere infrastruktur og tjenester på en smidig og sikker måte. Infrastruktur som kode står sentralt og du skal være med på å forbedre og automatisere vår plattform. Du blir en naturlig del av vår DevSecOps tilnærming og skal være med på å kontinuerlig etablere og videreutvikle innovative og robuste IKT-tjenester. Vi har helt bevisst ikke egne arkitekter så du skal selv være med på å uforme arkitektur i tett samarbeid med svært kompetente og engasjerte kollegaer.

Ansvar og oppgaver kan tilpasses interesser og erfaringsbakgrunn.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
 • relevant erfaring med etablering, automatisering, overvåking og sikring av Azure tjenester
 • erfaring med praktisk bruk av moderne utviklingsverktøy/teknologier, eksempelvis
  - Github /Github Actions
  - ArgoCD
  - Helm
  - Kubernetes
  - Terraform
  - relevant DevOps-erfaring, helst Azure
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • følgende personlige egenskaper
  - selvstendig
  - lagspiller
  - strukturert
  - ansvarsbevisst

Vi ønsker at du har:

 • erfaring med infrastruktur som kode (IAC)
 • erfaring med komplekse infrastrukturer med svært høye krav til sikkerhet og robusthet

Betingelser

Fast stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364) med årslønn fra kr 708 000 til 919 200 (lønnstrinn 71-82). I tillegg kommer eventuell vaktordning. DSB kan i helt ekstraordinære tilfeller vurdere annen lønnsplassering.

Om seksjonen

IKT i DSB består i dag av 27 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi arbeider i uformelle team og samholdet er svært godt. Microsoft Cloud Adaption Framework benyttes aktivt for å kontinuerlig utvikle vår teambaserte tilnærming. Vår stolthet opprettholdes gjennom å sikre at DSBs IKT-tjenester og løsninger er stabile, sikre og moderne. Vi har en robust og effektiv IKT-funksjon og er stolte av hva vi gjør og bidrar med. Senest Q4-26 skal vi være 100% i Azure på all IKT-produksjon. Vi har bevisst valgt å investere i egne ansatte og benytter ikke eksterne for å håndtere vår Azure plattform. Dette valget er vi stolte av og preger vår kompetanse og attraktivitet. Vi investerer kontinuerlig i videre utvikling, og våre valg av teknologier og arbeidsmetoder gjør og skal fortsatt gjøre vårt IKT-miljø attraktivt, for både ansatte og leverandører.

Blir du en del av IKT i DSB får du faglige utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom kursing og konferanser og ikke minst som del av et svært kompetent team. Vi holder til i moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg. Vi tilbyr stor fleksibilitet rundt mobilt kontor (inntil 50% hjemmearbeid). På hovedkontoret har vi en flott kantine, velutstyrt treningsrom og sikker sykkelparkering i kjelleren.

Smarte og sikre IKT-løsninger og samspillet dem imellom, får stadig større betydning for DSB. IKT i DSB har ansvar for stabil operasjon, overvåking, sikkerhetsvurderinger og analyser samt utvikling/vedlikehold av egenutviklede applikasjoner og integrasjoner. I tillegg har vi en vesentlig rolle i forhold til videre utvikling i DSB. Med intern kompetanse og solide eksterne samarbeidspartnere jobber vi hver dag for solide IKT-leveranser til DSB. Vi liker standardisering og stabile driftsmiljø, og nye ideer og muligheter driver oss stadig fremover. Vi har et viktig samfunnsoppdrag som vi leverer på hver dag, noe som gjør våre arbeidsdager spennende og varierte.

Vi har et svært moderne teknisk drifts-, utviklings- og sikkerhetsmiljø og benytter kun markedsledende verktøy og plattformer.

Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Om DSB

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 700 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er en stabil arbeidsgiver med gode velferdsordninger. For å jobbe i DSB må du være sikkerhetsmessig skikket og bidra til god sikkerhetskultur.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelsetjeneste
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise

Offentlig søkerliste

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.

Praktisk informasjon om søknadsprosessen

Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Det er viktig at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format. Vi tar imot søknader på begge målformer. Det vil bli vurdert å gjennomføre bakgrunnssjekk. Interne søkere må sende inn søknaden i DFØ HR.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål! Kontaktperson er

 • seksjonssjef Hans Magne Holst: |e-post hans.magne.holst@dsb.no|telefon 33 37 27 51

Du finner mer informasjon om DSB på www.dsb.no. Velkommen som søker hos oss!

Stillingsinfo

Frist22. april 2024

Kontaktperson

Hans Magne Holst

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra DSB

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.